• Oslo
    Atkins har hatt en sentral rolle i prosjektorganisasjonen «Ren By Oslo».
  • Kunst-og designhøgskolen i Bergen
    Se vår film om Bergens nye kunst-og designhøgskole, der vi tok i bruk Lean-metodikk i prosjekteringsfasen.
  • Norske Atkins-kunder kan dra nytte av digital spisskompetanse og beste praksis fra store deler av verden.
  • Atkins har bidratt til det nye digitale veikartet for norsk bygge- og ­anleggsnæring, som kan redusere byggekostnadene med en tredel.
  • Ledige prosjektleder-stillinger i Atkins Norge.

Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse prosjekter og programmer.

I størrelsesorden 50–70 prosent av verdiskapingen i Norge gjøres gjennom prosjekt som arbeidsform. Atkins bidrar til samfunnsmessig og industriell verdiskaping ved å kombinere forretningsforståelse med evne til å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer som er viktige for våre kunders forretning, eksistens og omdømme. Vi skal være landets fremste selskap på dette.

norsis-emblem

Nyheter

Atkins søker flere prosjektledere til morgendagens IKT-, bygg-, infrastruktur- og digitaliseringsprosjekter
>Les mer

Atkins og SNC-Lavalin slår seg sammen
>Les mer

Skal bidra til mer bærekraft i offentlige IKT-anskaffelser
>Les mer

Ny digital studie fra Atkins: «Disrupt or be disrupted»
>Les mer

Sammen om IKT-rammeavtale med Statsbygg
>Les mer

>Les alle nyheter

prosjektutvikling1-910x380

Prosjektutvikling

Vi identifiserer og analyserer forretningsmessige muligheter som vil styrke kundens eksistens og omdømme.

>Les mer
MG_0438c-910x380

Prosjektgjennomføring

Vi sikrer at vedtatte prosjekter og programmer gjennomføres i tråd med overordnede mål, strategier og rammer.

>Les mer
prosjektevaluering-910x380

Prosjektevaluering

Vi vurderer og gir råd om prosjektforslag og prosjekter planlegges og gjennomføres i tråd med definerte målsetninger, forutsetninger og rammer.

>Les mer
MG_0141c-910x380

Prosjekteringsledelse

Vi vurderer gjennomførbarhet, leder prosjektering og planlegger hvordan kompleks infrastruktur og teknologi som binder samfunn og land sammen skal fungere optimalt for å sikre bærekraftig utvikling og vekst – lokalt og globalt.

>Les mer