• Norsk
 • English
 • om_terramar1-910×3802-960x300_c
  Et av Norges fremste konsulentselskaper innen ledelse og styring av komplekse prosjekter og programmer.
 • follobanen-910×380
  Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og det eneste med egen post i statsbudsjettet. Atkins bistår Jernbaneverket Utbygging i prosjektet.
 • Ledelse_av_strategisk_program_ved_alle_helseforetak_i_Helse_Sor-Ost-3-910×380
  Ledelse av et strategisk program ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst.
 • kollen-910×380
  Atkins har hatt sentrale roller i utbyggingsprosjektet Holmenkollen Nasjonalanlegg siden 2007.
 • Strategiske_vurderinger_i_tidligfase_v2-910×380
  Strategiske vurderinger i tidligfase ved Oslo universitetssykehus.

Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse prosjekter og programmer.

I størrelsesorden 50–70 prosent av verdiskapingen i Norge gjøres gjennom prosjekt som arbeidsform. Atkins bidrar til samfunnsmessig og industriell verdiskaping ved å kombinere forretningsforståelse med evne til å utvikle og gjennomføre prosjekter og programmer som er viktige for våre kunders forretning, eksistens og omdømme. Vi skal være landets fremste selskap på dette.

 

Nyheter

Last ned veileder i Systematisk Ferdigstillelse
>Les mer

En motorvei for bedre helse-IT
>Les mer

Lean-prosjektering av nye KHiB: Høyere kvalitet til samme budsjett
>Les mer

Ny rammeavtale med Finansdepartementet
>Les mer

Bedre digital samhandling med BIM
>Les mer

>Les alle nyheter

prosjektutvikling1-910x380

Prosjektutvikling

Vi identifiserer og analyserer forretningsmessige muligheter som vil styrke kundens eksistens og omdømme.

>
MG_0438c-910x380

Prosjektgjennomføring

Vi sikrer at vedtatte prosjekter og programmer gjennomføres i tråd med overordnede mål, strategier og rammer.

>
prosjektevaluering-910x380

Prosjektevaluering

Vi vurderer og gir råd om prosjektforslag og prosjekter planlegges og gjennomføres i tråd med definerte målsetninger, forutsetninger og rammer.

>
MG_0141c-910x380

Prosjekteringsledelse

Vi vurderer gjennomførbarhet, leder prosjektering og planlegger hvordan kompleks infrastruktur og teknologi som binder samfunn og land sammen skal fungere optimalt for å sikre bærekraftig utvikling og vekst – lokalt og globalt.

>