Menu
jernbaeverket-960x300

Anskaffelse og implementering av framtidas signalsystem i Jernbaneverket

Et stabilt signalsystem er avgjørende for sikker og pålitelig togfremføring i Norge. Dagens signalsystem er modent for oppgradering, og Jernbaneverket står foran betydelige investeringer knyttet til utskifting av signalsystemer på store deler av jernbaneinfrastrukturen. På sikt skal det innføres en europeisk standard, European Rail Traffic Management System (ERTMS), i Norge – men inntil denne teknologien er tilgjengelig skal Jernbaneverket anskaffe og installeres et signalanlegg basert på konvensjonell teknologi. Dette håndteres gjennom en rammeavtale med varighet på inntil 10 år med en supportavtale på 25 år. Atkins har bistått konsernledelsen med: