Menu
Kurs_foredrag (liten)

Atkins etablerer internkurs med fokus på ledelse

“I Atkins mener vi at god ledelse ofte er det som skiller et vellykket prosjekt fra et dårlig prosjekt” – Magnus Eriksson, Competence Manager Atkins Norge AS

 

Det siste tilskuddet i vår interne ‘kurskatalog’ er et egenutviklet kurs i ledelse. Kurset er lagt opp slik at det passer for alle ansatte, uavhengig av erfaring, og baserer seg på formell og uformell kompetanse og erfaring fra flere av våre mest erfarne konsulenter.

 

I et konsulenthus der vi selger kunnskap og kompetanse er det viktig med en kultur og et system som  bygger opp under kontinuerlig utvikling og forbedring. Som tidligere beskrevet i artikkelen om hvordan vi forvalter vår kunnskap og kompetanse i selskapet (les artikkelen her), så benytter vi både eksterne og interne kurs som virkemidler for både å forsterke og tilegne oss ny kunnskap.

 

Kurset er lagt opp som en intern sertifisering og løper over et semester med både selvstudier og seminarer. Tematikken vi går igjennom omfatter: Lederrollen, Individet, Motivasjonsteori, Gruppedynamikk, Ledelsesteorier, Kommunikasjon og konflikthåndtering samt Stressmestring. Under kurset blander vi teori med egne refleksjoner og erfaringer fra våre eldre kollegaer.

 

‘Ledelse’ er et av de fire grunnleggende elementene i Atkins Norges tilnærming til prosjektledelse, der ‘styring’, ‘forretningsforståelse’ og ‘innholdskompetanse’ er de tre øvrige elementene. Disse elementene danner utgangspunktet for både hvordan vi tilnærmer oss og gjennomfører våre oppdrag, og hva vi ser etter når vi rekrutterer og utvikler hverandre gjennom våre oppdrag.

 

“Det er et profesjonelt internt kursopplegg, som åpner for diskusjoner og bruk av referanser/eksempler som du ikke vil fått i et eksternt kurs” – Fredrik Gravdal, kursdeltaker

 

Som virksomhet er vi opptatt av at vi skal tilby og levere de beste tjenestene innen våre fagområder til våre kunder. For å lykkes med dette er det avgjørende viktig at vi utvikler vår kompetanse og deler våre erfaringer – både på godt og på vondt. Vi er derfor også opptatt av å skape en god og trygg atmosfære hvor man tør å dele de vanskelige og utfordrende opplevelsene. Og vi suger til oss de positive erfaringene våre medarbeidere deler fra hverdagen som prosjektledere hos våre kunder. Vi er overbevist om at måten vi jobber med utvikling av våre medarbeidere medfører at vi alle blir enda bedre ledere!