Menu
terramar-slar-960x300

Atkins og Terramar slår seg sammen for å lede og styre de største og mest teknologiintensive prosjektene i Norge

Vi har med dette gleden av å kunngjøre at vi med virkning fra 17. november 2014 har sluttet oss til Atkins – en av verdens største konsulent- og rådgivningsvirksomheter med ca. 18000 ansatte, hvorav ca. 700 i Skandinavia. Selskapet har sitt hovedkontor i Storbritannia og er notert på London Stock Exchange.

 

Utviklingen i markedet, internasjonalt og nasjonalt, går mot stadig større og mer integrerte prosjekter, og de virkelig store løftene krever både bred fagkompetanse og stor kapasitet for å sikre effektiv planlegging og forutsigbar gjennomføring. Kombinasjonen Atkins og Terramar er perfekt for dette formålet. Vår ambisjon er å være et naturlig førstevalg når våre kunder skal realisere prosjekter som er viktige for deres forretning, eksistens og omdømme. Vi skal kombinere lokal tilstedeværelse med global ekspertise fra mange avdelinger verden over for å lykkes med dette.

Vi er frem til 1. april 2015 Terramar – an Atkins company, og deretterAtkins Norge AS. Ledelsen og ansatte i Terramar vil være med virksomheten videre, og vil sammen med Atkins øvrige kontorer i Skandinavia og Storbritannia gi våre kunder en bredere tjeneste og større kapasitet. Våre ansatte ser spennende muligheter i en styrket tilstedeværelse i det norske markedet, samt muligheter for å ta del i internasjonale prosjekter. Vi gleder oss til dette!

Vi vil videreføre det gode samarbeidet vi har med våre samarbeidspartnere og relasjoner, og ser frem til gode diskusjoner om hvordan vi gjennom felles prosjekter skal bidra til en bærekraftig samfunnsmessig og industriell vekst i Norge.

Med vennlig hilsen

Pierre H. Bastviken
Administrerende direktør
Terramar – an Atkins company