Menu
sustainable-development-goals

Atkins skal bidra til mer bærekraftige resultater for våre kunder

Vi anerkjenner våre kunders økende ambisjoner, tydelige strategier og målsetninger innen klima og miljø. Derfor jobber vi målrettet med å integrere bærekraft i virksomheten og tjenestene våre for å bidra til mer bærekraftige resultater for våre kunder og for samfunnet.

Bærekraft står sentralt i vår forretningsstrategi. Vi er oppriktig opptatt av å bidra positivt gjennom å integrere bærekraft i tjenestene vi leverer våre kunder, og vi har fokus på å bygge oppunder kundenes egne målsetninger innen bærekraft, uansett ambisjonsnivå.

I flere år har vi jobbet konkret med tematikken knyttet til bærekraft gjennom prosjektledelse. Vi har utviklet vår egen tilnærming, som vi anvender i ulike prosjekter innen digitalisering, bygg og byutvikling, transport og samfunnskritisk infrastruktur. Vi jobber målrettet med å videreutvikle metodikken og vi har jevnlig aktiviteter for å heve kompetansen innen dette området hos våre medarbeidere. Vi baserer våre fokusområder og målsetninger på FNs bærekraftmål og har valgt ut sentrale områder der vi mener vi kan bidra som en del av vår oppdragsgjennomføring.

Nylig besluttet vi Atkins Norges overordnete bærekraftmål for 2020. Vi skal bygge videre på arbeidet fra tidligere år, og utfordre oss enda litt mer. Vi skal videreutvikle kompetansen og metodikken knyttet til bærekraft gjennom prosjektledelse, slik at vi blir enda bedre rustet til å hjelpe våre kunder å nå sine klima- og miljømål, vi skal redusere vårt eget CO2-fotavtrykk, og vi skal være en aktiv partner i Næring for Klima i regi av Oslo Kommune.

Vi er ikke alene om å fokusere på bærekraft, det vet vi, men vi er oppriktig stolte av hvordan vi jobber målrettet med dette i alle våre kundeoppdrag. For mer informasjon, kontakt vår bærekraftansvarlig: Merete Saugestad, merete.saugestad@atkinsglobal.com