Menu
atkins-Finansdepartementet-Oslo-Economics-Promis

Atkins vant prestisjetung rammeavtale

Onsdag 4. september undertegnet Atkins en ny rammeavtale med Finansdepartementet. Avtalen går over to år.

Sammen med Oslo Economics og konsulentselskapet Promis har Atkins vunnet en prestisjetung rammeavtale med Finansdepartementet med en varighet på to år. Avtalen gjelder kvalitetssikring (KS1/KS2) av store statlige investeringer og ble vunnet i konkurranse med ti andre tilbud.

Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, samfunnsøkonomisk analyse, usikkerhetsanalyse og prosjektstyring. Avtalen kommer med mulig forlengelse i ytterligere to år.