Menu
baerekraft_i_alle_ledd

Bærekraft i alle ledd

For Atkins står bærekraft sentralt både i arbeidet ut mot kunder og i selskapets egen virksomhet. TEMA samlet en gjeng ansatte rundt et bord for å spørre hva de legger i begrepet, og hvordan Atkins kan bidra til mer bærekraftige prosjekter.

Øystein Lundem: Det er viktig å huske at bærekraft har tre aspekter – miljøhensyn, bærekraftig økonomi, og det sosiale ansvaret for å ivareta både eksisterende og neste generasjon. Bærekraft handler ikke bare om miljøet.

Jørgen Hals: Mange har bare fokus på miljøbiten. Det er viktig å ha et videre perspektiv og se helheten. Vi har ansvar for å bidra til at samfunnets ressurser utnyttes på best mulig måte. Men det er ikke alltid ett riktig svar.

Arve Melum: Det er lett å tenke på bygge- og samferdselsprosjekter, men bærekrafteffekt kan tas ut på mange måter – og i kombinasjon med andre gevinster. For eksempel gir digitalisering av tjenester mye bedre kontroll over data, i tillegg til lavere ressursbruk både på papir og mennesker. Bærekraft kan inngå i en større gevinstrealisering.

Astrid Arnesen: Hvordan kan vi som Atkins-prosjektledere ha et slikt perspektiv overfor kundene? Kan vi løfte det opp et nivå, se helheten og utfordre dem til å få mer bærekraft inn i prosjekter? Når skal vi argumentere for at selv om det koster mer, gir det økt bærekraftgevinst? Det er viktig at vi tør å stille slike spørsmål.

Merete Saugestad: Atkins ønsker å bidra til samfunnsnytte, men det kan være vanskelig å sette fingeren på det konkret bærekraftige i et prosjekt. Hva skal vi og kan vi egentlig gjøre? Hva vil kunden ha? Vi er tross alt prosjektledere og ikke miljøeksperter. Å få bærekraft inn som en del av prosjektledelsesmodellen vår vil være et bra tiltak for å forstå sammenhengen mellom prosjektledelse og bærekraft.

Jørgen: Du får stadig aha-opplevelser. Ting du tror er bærekraftig, viser seg å være det motsatte. Derfor er det så viktig å ikke bare hive seg på løsninger før man har tenkt to runder. Vi må tenke helhet og konsekvenser.

baerekraft_i_alle_ledd_2

Åste Hanto: Jeg opplever dette som essensen i bærekraft, å tenke seg om to ganger og se flere steg framover enn du ellers ville gjort. Det er lettere sagt enn gjort, så hvordan får vi det til å bli noe praktisk og håndterbart vi kan bruke mot kunder?

Arve: Tidsperspektivet er viktig. Noe som på kort sikt ikke ser så bra ut kan gi positiv effekt i et levetidsløp. Atkins har en fordel siden vi jobber med et vidt spekter av prosjekter på tvers av bransjer. Det er en styrke for oss at vi kan overføre erfaringer og gjenbruke smarte løsninger i disse skjæringspunktene.

Øystein: Det er vår plikt å synliggjøre denne kunnskapen. Men kan vi også bruke den til å velge bort oppdrag vi ikke vurderer som bærekraftige?

Merete: Ja, det kan vi. Og det er en tankegang som både fantes i Terramar og nå i Atkins.

Jørgen: En utfordring i dette er at våre oppdragsgivere ikke nødvendigvis har fokus på bærekraft i et helhetlig perspektiv. De kan kvie seg for å ta i bruk løsninger som beviselig er bærekraftige, og si at det koster for mye – enda de sparer inn investeringen på et år eller to.

Astrid: Det er ofte to forskjellige budsjetter som gjør at det blir slik. Investerings- og driftsbudsjett tar ikke nok hensyn til hverandre – det blir vanntette skott.

Åste: Det går på politisk vilje. Skal du ta andre valg enn før må du være tøff og akseptere at det koster penger. Jeg tror en del politikere er litt redde. Det er lett å snakke om bærekraft, men det blir prioritert bort når det kommer til stykket.

Øystein: Men hva gjør vi internt i Atkins?

Arve: Vi har en bærekraftutfordring, der alle selv må gjøre noe for å bidra til bærekraftig utvikling. Det kan være å plukke søppel på vei til jobben, sykle og reise kollektivt, bytte til nye vinduer og sparepærer eller plukke bær istedenfor å kjøpe syltetøy.

baerekraft_i_alle_ledd_3

Merete: Vi mener ikke at bærekraft- og miljøutfordringene verden står overfor løses av individer. Det må større strukturelle endringer til. Men de kommer ikke av seg selv. I kraft av våre jobber, posisjoner og stemmerett er vi med på å endre de store strukturelle tingene, men for å ha lyst til det må vi kjenne det innefra. Det er ikke bare holdningene dine som påvirker det du gjør, det kan også være omvendt. Dette er et forsøk på å bevisstgjøre folk på en annen måte. Når det føles meningsfylt, vil man gjøre mer av det.

Astrid: Og hva gjør vi på et administrativt nivå?

Merete: Hele konsernet rapporterer miljøfotavtrykk på CO2-utslipp knyttet til reiser. Vi legger også opp til å erstatte reiser med videokonferanser når det er mulig, noe som gir mindre kostnader og tidsbruk, og dermed også økonomisk bærekraft. Selskapet ønsker at bærekraft skal være en differensierende faktor for oss. Når du får prosjektlederressurser fra Atkins, får du også bedre leveranser på miljø og sosiale forhold enn fra andre. Vi skal legge bærekraft inn i vår oppdragshåndteringsmodell og tenke på det i valg av oppdrag og kunder. Og så har vi lyst til å få mer bærekraft inn i prosjektmodellene og verktøyene vi bruker – tørre å si fra at det er rom for forbedringer, og at vi har lyst til å være med å utvikle dem videre.

Jørgen: Med en slik dimensjon kan vi gi kundene våre noe i tillegg til å løse oppdraget. Vi kan vise hvordan de ved å gjøre litt ekstra kan heve sin bærekraft betydelig.

Åste: Én ting er at ledelsen i Norge har et slikt fokus, men også internasjonalt brenner Atkins for dette. Det gir oss et godt utgangspunkt for å gjøre bærekraft til en differensierende faktor i våre tjenester.

Jørgen: Det gjelder å få bærekraft inn i ryggmargen hos hver enkelt. Det er alltid flere alternativer når du skal løse et problem, og da bør du alltid ta med bærekraft og miljø i vurderingen – uansett om kunden har tenkt på det eller om det står i oppgaveforståelsen.

Merete: Vi må utfordre etablerte tankesett om at løsninger enten er dyre og miljøvennlige eller billige og miljøfarlige. Ofte er det den miljøvennlige som er den gode løsningen. Vi kan være med og bryte ned de skillene.

Arve: Da blir bærekraft noe mer enn et «buzzword». Jeg tror på eksemplets makt, og som konsulenter kan vi komme med de gode eksemplene på prosjekter som både er miljøvennlige og sparer penger. Det bryter ned forestillingen om at miljøhensyn bare er en utgift.

Åste: Jeg tror det er mye mer fokus i samfunnet på bærekraft enn for bare noen få år siden. Kundene er på glid og har allerede blitt mye flinkere til å se verdien av det. Og jo mer vi snakker om det, jo lettere er det å få dem med. Vi er på riktig sted til riktig tid.