Menu
baerekraft

Bærekraft i alle ledd

Hvordan utvikle en by på en bærekraftig måte? For å svare på det kreves kompetanse på mange ulike områder. Atkins jobber målrettet for å få bærekraftige løsninger inn i alt fra byutvikling til forretningsmodeller.

Bærekraft er et av de store satsingsområdene for Atkins – både globalt og i Norge. Det er et ord mange liker å flotte seg med, men bærekraft handler om å skape langsiktige løsninger der man ivaretar mennesket og miljøet – i tillegg til det kommersielle perspektivet.

– Løsninger som ikke er økonomisk velfunderte, kan rett og slett ikke kalles bærekraftige. Men gledelig nok setter stadig flere også ambisiøse miljømessige mål for sine prosjekter. I Atkins tar vi hensyn til bærekraftperspektivet hele veien: fra idéfase, via prosjektgjennomføring og helt til ferdigstillelse av et oppdrag. Det vi er spesielt gode på er å sette sammen vår samlede fagkunnskap, mener Merete Saugestad som leder bærekraftområdet i Atkins Norge. Hun fikk ansvaret for dette feltet i Norge i midten av juni.

Bærekraft inn i designet
Folks valg er avgjørende for hva som fungerer i praksis. Valgene kan bli tatt ut fra idealisme eller på grunn av incentiver eller sanksjoner, altså politiske virkemidler. Men det mest effektfulle for samfunnet er når folk tar bærekraftige valg fordi det er det enkleste, nyttigste, morsomste eller kort sagt mest attraktive alternativet. I Atkins er man derfor opptatt av hvordan bærekraft kan sikres gjennom selve utformingen av løsningen.

– Når vi er med helt fra planleggingsfasen og tenker helhetlig, kan vi sikre at bærekraft blir designet inn i løsningen, slik at den blir god for miljø og samfunn og er kostnadseffektiv over tid, sier Saugestad.

Et kjent eksempel er avfallssortering i Oslo, hvor de blå og grønne posene distribueres gjennom alle dagligvareforretninger og er gratis. I kombinasjon med enkle, rimelige og plasseffektive søppelbøtter blir det lett å sortere i praksis, og hele løsningen blir bærekraftig ut fra hvordan den er designet.

At togstasjoner utstyres med parkeringsplasser, slik at folk kan kjøre fra huset sitt til togstasjonen, men reise kollektivt på lengre, belastede strekninger, er et annet eksempel på en løsning designet for bærekraft.

Global og lokal kompetanse
Hele 75 prosent av klimautslippene i verden er knyttet til transport og bygg i byer. Globalt har Atkins vært involvert i en rekke store by- og bærekraftprosjekter. Et av dem er Meixi Lake Eco City i Kina, hvor Atkins har bidratt i arbeidet med en overordnet byplan og såkalt «Urban Design», karbonstyring og transportplanlegging. urban planning, water management Før London-OL bidro Atkins til utviklingen av OL-parken slik at den ble noe befolkningen kan ha glede av i ettertid, samtidig som den negative miljøpåvirkningen ble minst mulig. Man jobbet også med infrastrukturplanlegging og en rekke andre forhold knyttet til utviklingen av området på en bærekraftig måte.

– Vi har bred erfaring her i Norge. I tillegg kan vi trekke på all den kompetanse og erfaring som er bygget opp gjennom lang tid rundt om i verden, understreker Saugestad.

Styring og fag
Atkins har solid fagkompetanse innenfor områder som bygg, infrastruktur, kraft og IT, som alle er sentrale når man jobber med bærekraften i et prosjekt. Atkins bringer gjerne inn både prosjektledelse og fagkompetanse i arbeidet. Et typisk oppdrag i offentlig sektor kan være planlegging internt i en kommune i utvikling. Et slikt prosjekt er sektorovergripende og tverrfaglig. Mange elementer skal fungere sammen, som transport, bygg, IKT og energiløsninger.

– Bærekraftelementet blir stadig viktigere, og trekkes inn i alle deler av et slikt prosjekt. Vi må kunne se helt nye problemstillinger – som for eksempel bygninger som lager mer strøm enn de bruker, hvordan denne kan føres ut av bygget og gjøre nytte andre steder, og hva slags forretningsmodeller som skal støtte oppunder dette. I slike prosjekter kommer vår tverrfaglige styrke til sin rett, mener Saugestad.

Atkins er involvert i en rekke prosjekter i Norge hvor bærekraft er helt sentralt.