Menu
BIM

Bedre digital samhandling med BIM

Det digitale, modellbaserte verktøyet BIM benyttes i dag i de fleste større byggeprosjekter. Å bruke dette verktøyet kan gi stor merverdi gjennom alle prosjektets faser – forutsatt at man bruker det riktig. For Atkins er dette et av de store satsingsområdene i tiden som kommer.

– BIM benyttes i en eller annen form i mange av våre bygg- og anleggsprosjekter, og arbeidsformen er i ferd med å bli et bransjekrav. Bruker man det riktig, er det et fantastisk verktøy for blant annet eier- og brukermedvirkning i alle prosjektets faser. Atkins har allerede kompetanse på BIM, både i og utenfor Norge, og vil ha økt fokus på dette fremover. Vi skal være de beste på å rådgi våre kunder om hvordan de kan bruke BIM riktig i sine prosjekter, fastslår prosjektleder Kristian Kinn.

Mange ulike varianter
BIM har eksistert i en årrekke, men etter hvert som teknologien har blitt videreutviklet og funnet sin form, er den blitt mer og mer interessant å ta i bruk innenfor nye sektorer. Olje- og gassbransjen har lenge ligget i forkant, men byggebransjen er på full fart etter. Store byggherrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og helseforetakene har signert en felles avtale om at alle bygg innen 2016 skal bygges ved hjelp av åpne BIM-systemer, som er tilgjengelige for alle aktører i prosjektet. Dette vil bidra til en samlet kompetanseheving av bransjen på dette området.

– I sin enkleste form er BIM en digital 3D-modell av konstruksjonen, men så kan du tilknytte informasjon om egenskaper og relasjoner mellom objektene i modellen. Dette kan for eksempel være informasjon om arealer, volum, typebetegnelser, navn, leverandører, brannklasse, etc. Denne informasjonen kan man bruke til blant annet kollisjonskontroller, mengdeberegning, kalkulasjon, simuleringer av brann og rømning, fremdriftsplanlegging (4D), energiforbruk eller kommunikasjon med prosjektets interessenter.

– Mulighetene er enorme, og for oss er det viktig å kunne gi råd om hvordan man skal skalere modellen slik at den er best mulig tilpasset det enkelte prosjekt. Skal du gå for en avansert modell med høy grad av informasjon og relasjoner, krever dette mye av organisasjonen – både med tanke på kompetanse og ressursbruk – men man kan oppnå store gevinster. Velger man en enklere modell kan man likevel oppnå «quick wins» som kollisjonskontroll, mengdeberegning og bedret kommunikasjon(3D), selv med relativt lav ressursbruk.

På noen byggeplasser finnes det i dag «BIM-kiosker». Her er fysiske tegninger byttet ut med PC eller nettbrett hvor det til enhver tid foreligger oppdatert prosjektering og tegninger. Dette får gode tilbakemeldinger og brukes flittig av håndverkere i prosjektene.

– Oppsummert er BIM et utrolig fint verktøy, som ved riktig bruk kan gi gevinster i alle prosjektets faser. I tillegg er det et verktøy som virkelig bidrar til å øke digital samhandling i prosjekter. BIM er kommet for å bli! slår Kinn fast.

Vil tilrettelegge for digital samhandling
Et prosjekt der Atkins har ferske erfaringer fra BIM-bruk i prosjekteringen er arbeidet med det nye bygget for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det 66 000 kvadratmeter store bygget skal romme både utdanning og forskning, og om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke her når bygget etter planen står ferdig en gang etter 2020.

– Jeg har klokkertro på tilnærmingen og systematisk bruk av verktøyet. Men vi ser at det er viktig å overbevise alle aktørene om verktøyets berettigelse for at det skal kunne fungere som en integrert del av prosjekterings- og byggeprosessene. Her er det et forbedringspotensial, og vi i Atkins har med vår prosjektkompetanse en viktig rådgiverrolle for å tilrettelegge for god digital samhandling, sier Morten Danielsen i Atkins, som i skisseprosjektfasen har vært prosjektsjef på vegne av byggherren Statsbygg.

– Statsbygg har lenge vært en pådriver for BIM, og i Livsvitenskap-prosjektet har vi definert helt spesifikt hvordan BIM skal brukes i prosjekteringen, og definert ansvar og kritiske roller for å få den digitale samhandlingen til å fungere. Når dette er på plass, ser vi at det er et veldig godt og effektivt verktøy.