Menu
lte-960x300

LTE (Long Term Evolution) – 4G Fase 1 og Fase 2

LTE prosjektet utviklet og implementerte neste generasjons høyhastighets mobilteknologi (4G) i Telenor. Prosjektets mål var å sikre at Telenor opprettholder sin posisjon som ledende i Norge på Mobilt bredbånd.

I LTE Fase 1 bidro Atkins i prosjektet med delprosjektleder for EPC (Evolved Packet Core), kjernenettet i LTE. EPC håndterer all mobil datatrafikk i Telenor, en forutsetning for de hastigheter og den funksjonaliteten som ligger i LTE teknologien. I tillegg hadde Atkins PMO funksjon (project management office) med ansvar for risikostyring, endringsstyring, administrasjon m.m.

LTE Fase 2 prosjektet er en videreføring av LTE-prosjektet, med ansvar for å videreutvikling LTE-nettet til et fullt integrert 2G/3G/4G-nett for å tilby alle relevante tjenester uavhengig av hvilken mobilteknologi kunden er tilknyttet for øyeblikket. Prosjektet er også pilotprosjekt for ny prosjektmetodikk i Telenor, basert på Prince2 og timeboxing. Atkins bidro i prosjektet som delprosjektleder for MBB (Mobile BroadBand), med ansvar for oppgradering og videreutvikling av EPC (Evolved Packet Core, kjernenettet i LTE), herunder integrasjon mot alle omkringliggende systemer. I prosjektets avslutningsfase har Atkins hatt rollen som PMO og Acting Project Manager.