Menu
tema_2015_1_4

Bredt samarbeid om byutvikling

En rekke sentrale aktører vil samarbeide for å skape et smartere, tryggere og grønnere sentrum i Oslo. Målet er at enda flere tar sentrum i bruk.

Prosjektet ble startet i januar, og man er nå i ferd med å etablere et selskap der de største deltakerne er Oslo kommune sammen med gårdeierne og handelsstanden i sentrum. I tillegg deltar mange andre berørte og interessenter.

– Oslos visjon er å ha et av Europas ledende og mest effektivt drevne bysentrum innen 2022. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å få flere mennesker til å ta i bruk byens sentrum og gjennom dette skape trivsel og grobunn for et mangfoldig næringsliv. Vi vet at når vi samarbeider finnes det mer ressurser og flere kloke hoder som sammen kan finne de beste løsningene, sier prosjektleder Roy Birger Evensen.

Et sentrum i utvikling
Allerede nå jobbes det med tre definerte prosjekter som kan være samlende og innby til nye løsninger. Det ene handler om å belyse byen bedre, særlig i den mørke årstiden, for å synliggjøre vinterhovedstaden Oslo.

– Så har vi Sentrumsløpene i 2015 og 2016 og Skiskytter-VM neste år, som vil ta i bruk sentrum slik at både besøkende og tv-publikum får oppleve den flotte byen vår. Det er viktig at vi har klare mål for ettervirkningene av slike arrangementer. Vi skal ta vare på tradisjonene, men samtidig se etter ny teknologi og smarte løsninger.

– Det foregår til enhver tid en rekke prosjekter i sentrum, både i regi av private og ulike kommunale etater. Vi tror slike prosjekter kan koordineres enda bedre enn i dag. Her er samspill med byens næringsliv viktig for å finne nye og hensiktsmessige løsninger. Jeg opplever en positiv ånd for å få til gode samarbeidsprosjekter mellom kommune og næringsliv, forteller Evensen.

En trygg og grønn by
Men Oslo skal ikke bare være en av verdens smarteste byer – den skal også være blant de tryggeste og grønneste. Dette er viktige aspekter i prosjektet.

– Basert på statistikk over hendelser er Oslo en av Europas aller tryggeste byer. Men en by er ikke tryggere enn folk føler at den er – vi må påvirke den opplevde tryggheten. Det kan vi få til ved at mer av sentrum tas i bruk gjennom aktiviteter og arrangementer for både små og store, samt godt opplyste fellesarealer som gjør sentrum til et hyggelig sted også på kveldstid.

– Så handler det selvsagt om grønne løsninger. Vi må ta i bruk ny teknologi, ha gode sykkelordninger, godt med el-bilparkering, og ikke minst velfungerende kollektivløsninger inn og ut av byen. Trenden her er veldig positiv, men vi må ivareta og videreføre det gode arbeidet som gjøres. Vi ser at prosjekter rundt i byen påvirker menneskers bruk av de miljøvennlige løsningene. Igjen er brede samarbeid nøkkelen, fastslår prosjektlederen.

Spent på Atkins
Evensen kommer fra en ledende stilling i Bymiljøetaen i Oslo som har hatt en rammeavtale med Terramar i flere år. Han har merket seg Atkins’ brede, internasjonale erfaring med smart byutvikling, og er spent på hvordan denne kompetansen vil komme Oslo til nytte.

– Det internasjonale nettverket kan bli verdifullt. En aktør som kjenner teknologi og løsninger som allerede er testet og brukt andre steder vil kunne tilføre oss verdifull kompetanse og effektive løsninger som understøtter våre behov og ambisjoner. I internasjonal sammenheng er Oslo en liten, grønn og koselig by med god infrastruktur. Men vi er en av de hurtigst voksende byene i Europa, og det gjelder å bringe inn de smarte løsningene så tidlig som mulig for å sikre en trygg og bærekraftig vekst. Oslo sentrum kan være et perfekt sted for Atkins å vise fram nye smarte løsninger som fungerer.

Erfaringene med Terramar-samarbeidet er gode, og Evensen tror nettopp den langsiktige og helhetlige tankegangen som kjennetegner Atkins’ byutviklingsprosjekter kan være nyttig.

– Du må se at de beslutningene du tar i dag får konsekvenser. Løsningene må være baserte på at de kan bygges videre på, slik at man ikke begrenser en utvikling senere. Det er ikke alltid like lett. Men det er viktig, avslutter han.