Menu
brobygging-960x300

Brobygging mellom strategi og operasjonell styring ved hjelp av balansert målstyring

Atkins har bistått i designfasen, utviklingsfasen og innføringsfasen av Balansert Målstyring som ledelsesmetode i Avinor sin Flysikringsdivisjon. Prosjektet hadde som fokus å sikre koblingen mellom overordnede mål og strategier med krav og forventninger innenfor prioriterte tiltak gjennomført som programmer og prosjekter i divisjonen.

Atkins har bistått Avinor med: