Menu
mandal_fengsel

Delovertakelse av Agder fengsel, avdeling Mandal

I en tid når alle blir oppfordret om å holde hjulene i gang, er delovertakelsen av Agder fengsel, avdeling Mandal i uken før påske et godt eksempel. Atkins Norge er, ved vår kollega Hagbarth Vogt-Lorentzen, engasjert av Statsbygg som prosjektleder for byggingen av to nye fengsler i Agder; ett i Mandal og ett i Froland. Begge fengslene er i prøvedriftsfasen, og er således ikke like sterkt påvirket av situasjonen som mange andre, men også i dette prosjektet har man noen utfordringer mht. gjennomføring av testing, sluttbefaringer, sluttoppgjør mv. Gitt at COVID-19 ikke påfører Kriminalomsorgen spesielle utfordringer mht. flytting av innsatte som skal til Mandal eller Froland, er de første innsatte planlagt overført til Mandal før sommeren og rett over sommeren for Frolands vedkommende.

Hagbarth_Mandal

Foto: Hagbarth (prosjektsjef) utenfor hovedinngangen

Statsbygg som byggherre, har vært tydelige på at man vil gjøre hva som er mulig for ikke å forsinke planlagte prosjekter, samt at prosjektledere i pågående prosjekter må vise en grad av fleksibilitet, unngå stor grad av formalisme i den videre gjennomføringen, samt ikke minst påse at fakturaer blir raskt og effektivt behandlet i en periode hvor entreprenørenes likviditetssituasjon er svært utfordrende.

Kontakt Hagbarth Vogt-Lorentzen på hagbarth.vogt-lorentzen@atkinsglobal.com for mer informasjon

Foto 1: Statsbygg/Arkivpartner/Rambøll
Foto 2: Hagbarth Vogt-Lorentzen