Menu
tema_2015_1_2

Den langsiktige effekten av et OL

Er OL en sportsfest eller et virkemiddel for byutvikling? Handler det om kappestrid og sportslig utfoldelse eller om næringsutvikling, byutvikling og stolthet?

Egentlig handler OL om alt dette, og mye mer til. Arrangementet er så omfattende og stort at det skaper varige og betydningsfulle ringvirkninger for de byene, regionene og nasjonene som får være vertskap. Og så er det opp til den enkelte å vurdere om ringvirkningene er like viktige – sågar kanskje viktigere – enn selve arrangementet i seg selv.

Infrastruktur for utvikling
Atkins UK hadde en meget sentral rolle i planleggingen og gjennomføringen av de olympiske leker i London i 2012. Mike McNicholas var prosjektdirektør for London 2012 og beskriver det hele som et stykke «utviklingsinfrastruktur».

Normalt vil disse to ordene stå sammen i motsatt rekkefølge, men Mike forklarer:

– Det vi planla og bygde var infrastruktur som muliggjorde utvikling lokalt. London 2012 handlet mest av alt om å forandre en bydel, en hovedstad og et land.

– Når jeg tre år etter hører at forventet levealder i øst-London har økt signifikant som følge av prosjektet, og at vi fikk tre pund igjen for hvert pund investert, mener jeg at etter- og ringvirkningene av det rent sportslige er vel så viktig som de tre ukene med sportsfest som vi hadde. Uten at det forringer ideen om OL eller de sportslige prestasjonene på noen måte. Men OL blir med det mye mer betydningsfullt, og får en rolle som en muliggjører av fremskritt som har vært lite fokusert på.

Forandrer verden
Arbeidet med London-OL passer som hånd i hanske med Atkins sin visjon om å forandre verden, skritt for skritt. Det kan høres svulstig ut, men betyr at selskapet er drevet av et ønske om å bidra til en positiv forandring i folks liv; det være seg mindre tid brukt til pendling mellom hjem og arbeid, eller bedre luftkvalitet som følge av omlegging av transportløsninger i hovedsteder.

En ny jernbanetunnel eller et signalanlegg er betydningsfullt i seg selv, men langt mer fundamentalt viktig for samfunnet gjennom å redusere antall ulykker, korte ned reisetid eller økt livskvalitet for pendlere.

London-OL var et unikt prosjekt, både i kompleksitet og størrelse. Ingen hadde noensinne drevet frem et så stort prosjekt i Storbritannia da Atkins startet. London 2012 var fem ganger større enn Heathrow 5-terminalen, som i 2008 rangerte som det til da største byggeprosjekt i Storbritannia.

8000 tilflyttere
OL ble lagt til øst-London, for å maksimere samfunnsnytten gjennom de positive forandringene som ville komme. Londons østkant slet med mange utfordringer.

Nå, tre år etter lekene, pågår ombyggingsprosjektene for fullt på området der verdens beste atleter kjempet om gull og ære. Deltagerlandsbyen er allerede konvertert til nesten 3000 leiligheter, der omlag halvparten selges til overkommelige priser.

I alt kommer området til å huse rundt 8000 mennesker, de får en ny skole, har to undergrunnsbaner og en fantastisk park med et nærområde for lek og rekreasjon som de færreste «londoners» har. En aktiv prispolitikk sørger for at boenhetene er akseptabelt priset slik at «vanlige» folk har råd til å bo her.

– Vi som har vært så heldige å få jobbe med London 2012 sitter igjen med en følelse av å ha bidratt til utvikling av et bedre samfunn. Kanskje kan vi trekke noen linjer tilbake til våre forfedre som bygde Londons avløpsnett for 150 år siden for å komme gjentagende koleraepidemier til livs. London-OL har og vil fortsette å transformere byen vår til det bedre for oss som bor her. Det er London-OLs viktigste ettermæle, sier Mike.