Menu
atkins-lillehammer

Digital kommuneplattform for Lillehammer

Lillehammer kommune er helt på linje med Kommunal- og moderniseringsdepartmentets digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 «Én digital offentlig sektor». Lillehammer kommune skal ta i bruk hovedelementene i det felles økosystemet for offentlige virksomheter, men samtidig har kommunen vært bevisst på at felles løsningene ikke må fremstå som et hinder for å ta frem nye og innovative løsninger som bidrar til digital transformasjon.

Lillehammer kommune har i samarbeid med Ikomm, Atkins og IBM forsket frem og utviklet en digital kommuneplattform som vil gjøre det enklere å samhandle og samskape med andre offentlige, private og frivillige aktører. Denne sektorovergripende plattformen gir oss et svært godt utgangspunkt for å bidra til en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv som også er hovedmålet i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025. Ønsker du å vite mer om hvordan vi tenker, her er en liten film vi har laget i samarbeid med våre partnere.