Menu
effektivisering-960x300

Effektivisering av virksomhetskritiske prosesser ved innføring av ny teknologi

Avinor best i verden på sikker og pålitelig drift av lufthavner under krevende vinterforhold. Virksomheten har oppnådd dette gjennom utvikling og ibruktakelse av et avansert system som henter sanntidsinformasjon om rådende meteorologiske forhold ved lufthavnene og «oversetter» denne informasjonen til en karakterisering av om rullebanens beskaffenhet med hensyn til bremseeffekt (glatthet).

Systemet bidrar til høyere forutsigbarhet for pilotene og verdens største flyprodusent Boeing har bistått med analyse av flyoperative data for å verifisere at de data systemet produserer er i tråd med data som registreres i flyet.  Innføring av systemet på Avinors lufthavner har endret arbeidsprosesser og bidratt til økt kompetanse og bevissthet på viktige innsatsfaktorer som påvirker hvordan tjenesten utføres og resultater av dette.

Atkins har bistått Avinor med: