Menu
tema_2015_1_1

En tilgjengelig global verktøykasse

Dybdekunnskap på en rekke markeder. Gode og langvarige kundeforhold. Kvalitet på leveranser og mennesker. Det var noe av det som gjorde Terramar til et naturlig valg da Atkins så etter nye muligheter i Norge, forteller Nick Roberts, CEO for Atkins UK & Europe. Han er ikke i tvil om at norske kunder raskt vil nyte godt av den globale verktøykassa av kompetanse og erfaring som nå finnes i organisasjonen.

– I Atkins setter vi vår ære i å ha dype og langvarige forhold til våre klienter, slik at vi forstår deres forretning og behov best mulig. Dette må vi hele tiden videreutvikle, og Terramars innsikt i en rekke markeder var et viktig tiltrekningspunkt. I tillegg handler det selvsagt om kvalitet – både på produktene vi leverer og hos menneskene som leverer dem. Det har vært en viktig verdi for Atkins helt siden vi ble stiftet i 1938, og den fant vi også hos Terramar. Jeg vil si vi er en meget god match, fastslår Roberts.

Imponert over kompetansen
Når vi snakker med Roberts er han på en aldri så liten norgesturné sammen med noen av sine nye kolleger, blant annet med besøk til nye Sykehuset Østfold, der Terramar leverer viktig IKT-prosjektstøtte.

– Det var utrolig spennende og inspirerende å se designet og høre tankene som ligger bak. Måten man har klart å integrere systemer på, og samtidig levere på tid og budsjett, er en sterk historie. Helseområdet har ikke vært en stor del av Atkins’ forretning tidligere, men jeg er overbevist om at Terramars kompetanse vil styrke oss på dette også andre steder i verden.

Bredere tjenestetilbud
Med 18 000 ansatte i store deler av verden og erfaring fra en lang rekke prestisjeprosjekter, er det ingen tvil om at Atkins har mye å tilføre det norske markedet. Selskapet har de siste årene hatt en norsk avdeling som har hatt hovedfokus mot baneprosjekter, men med Terramar på laget blir musklene og mulighetene i Norge mye større.

– Det at Terramar allerede ligger helt i front innenfor en rekke markeder er viktig for oss. Atkins-universet kan bringe ytterligere kompetanse og erfaring inn i prosjektene. Vi ønsker å gi norske kunder et enda bredere tjenestetilbud, og kanskje se på nye markeder – uten å miste de nære kundeforholdene som kjennetegner Terramar. Vi skal ikke vanne ut konseptet som allerede er her, men legge til enda mer som skaper ekte verdi for kundene, understreker Roberts.

Helhetlig byutvikling
Han snakker mer enn gjerne om konkrete forretningsområder han tror vil vokse i tiden som kommer, og der Atkins Norge vil stå sterkere med kompetansen og erfaringen som nå blir tilgjengelig. Et slikt område er byutvikling, som også har vært et satsingsområde for Terramar over flere år.

– Norske byer fortsetter å vokse, og har samtidig klare fysiske begrensninger. Det krever god planlegging. Byutvikling er et område der Atkins har en lang historie, og har hatt suksess over hele verden. Jeg tror vi kan hjelpe norske byer med
å «fremtidssikre» sin infrastruktur på en bærekraftig måte, samtidig som vi skaper gode steder å leve. Vi har en holistisk innfallsvinkel til byplanlegging, der vi er opptatt av å se flere prosjekter i sammenheng. Et eksempel her er arbeidet vi gjorde i forbindelse med London-OL. Jeg tror vi og Terramar har komplementære kunnskaper på dette området, og ser frem til å utforske dette nærmere.

Lange tradisjoner på samferdsel
Samferdsel er et annet sentralt område. Igjen er det et fagfelt der både Atkins og Terramar sitter på betydelig kompetanse og erfaring.

– Samferdsel har vært i hjertet av Atkins helt siden Sir William Atkins stiftet selskapet. Et av hans første prosjekter var å legge betong på rullebaner. Denne innovasjonen har fortsatt gjennom hele vår historie, og vi er i dag store på samferdsel i Storbritannia, USA, Europa og Midtøsten. Vi følger vei-, bane-, tunnel- og flyplassprosjekter helt fra fødselen – gjennom, finansierings-, design-, konsept- og detaljfase – og er også inne på vedlikehold og kapitalforvaltning, såkalt «asset management», i etterkant.

– I tillegg er vi i innovasjonsfronten som utviklere og leverandør av intelligente systemer for vei og bane. Her har vi en stolt historie, og har utviklet tilbudet sterkt gjennom årene. Nå vil vi vokse videre, og ser mange umiddelbare muligheter i Norge, forteller Roberts.

Nasjonal sikkerhet
Han trekker også frem området som i Storbritannia kalles «Homeland Security», eller på norsk nasjonal sikkerhet. I snart 20 år har Atkins levert helhetlige sikkerhetstjenester på de aller mest sensitive områdene til store nasjonale sikkerhetsklienter i Storbritannia. Dette området blir også stadig mer aktuelt i Norge.

– Har kan jeg naturlig nok bare snakke overordnet, men det er et spennende område der bredden og dybden vår har vokst over år. Leveransene er utviklet fra prosjekt- og programledelse til infrastrukturtjenester, IT-transformasjon og innovative, helhetlige sikkerhetsløsninger. Her har vi topp ekspertise som kan eksporteres, og vi har de siste årene hatt fokus på å levere dette internasjonalt. Jeg vet at Terramar har prosjekter på gang, og vi vil gjerne utforske markedspotensialet for dette i Norge.

Nye karrieremuligheter
Det er mye Atkins-systemet kan bidra med for norske kunder. Men Roberts er også opptatt av at kunnskapen skal gå andre veien, og tror kompetansen som finnes i Norge vil gi verdi for globale kunder. Dette åpner også spennende muligheter for Terramar-ansatte som nå er blitt en del av Atkins.

– Jeg tror dette vil gi store karrieremessige muligheter for våre folk i Norge, og at kunnskaper, erfaring og systemer herfra har stor overføringsverdi til klienter rundt om i verden. Dette er viktig for oss. Vi står og faller på kvalitet og suksess hos våre folk, og deres ut- vikling er en nøkkel for den reisen vi tar fatt på nå, avslutter Nick Roberts.