Menu
barekraftig_byrom

Et bærekraftig byrom blir til

En internasjonal plan- og designkonkurranse skal bidra til at Trygve Lies plass på Furuset i Oslo blir et grønt mobilitetssenter som er tilrettelagt både for gående, syklende, busser og t-bane. Nå kan plassen bli til et «flyvende teppe».

– Det er ikke like opplagt hvordan man tenker bærekraft inn i en byplass som i for eksempel et nytt sykehjem. Furuset er et knutepunkt der det både finnes eksisterende bebyggelse og planer om nybygg. Vi ønsket å se hvordan man kan drive smart, bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling i en slik sammenheng, forteller Reidun Stubbe, avdelingsdirektør for byutvikling og utredning som er en del av plan- og utredningsdivisjonen i Bymiljøetaten (BYM).

Norske og nordiske samarbeid
Prosjektet er en del av FutureBuilt-programmet, en innovasjonsarena der Oslo samarbeider med Bærum, Asker og Drammen om å utvikle klimavennlig arkitektur og grønne byområder. Målet er å få frem 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Gjennom FutureBuilt kom man i kontakt med Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd som skal stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene, med en visjon om bidra til at de nordiske landene blir en verdensledende region for innovasjon og bærekraftig vekst. Og da Nordic Innovation satte i gang byutviklings- konkurransen Nordic Built Cities Challenge, ble Trygve Lies Plass-prosjektet Norges deltaker.

– Vi hadde allerede tenkt på en arkitektkonkurranse for å belyse mulighetene for å skape en innovativ og bærekraftig plass. Nå ble denne satt i gang tidligere og var utformet åpnere enn det som har vært vanlig. Det er også nytt for BYM å ha en bredt sammensatt jury som vurderer bidragene i to omganger. Å møte de seks andre byene har vært morsomt og spennende. Alle har hatt en bærekraftvinkling på arbeidet sitt, og vi har fått innblikk i flere spenstige løsninger, sier Stubbe.

barekraftig_byrom_2
Slik ser arkitektene for seg at det «flyvende teppet» på Trygve Lies plass skal se ut. (Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes SLP/MS_XI architectural studio.)

Tøff konkurranse
Konkurransen «Smart, grønn og urban – revitalisering av transportknutepunktet Trygve Lies Plass» ble satt i gang i oktober 2015, og det kom inn 32 utkast fra store deler av verden til utforming av plassen. De fire beste gikk videre til andre runde, og i juni kåret juryen «Flying Carpet» fra Mestres Wåge Arquitectes SLP og MS_XI architectural studio som vinner. Grunnidéen er å binde sammen de grønne områdene nord for plassen med det mer urbane og trafikkerte området ved bussterminalen i sør via en bro, formet som et flyvende teppe.

– Nå jobber vi videre med strategier for gjennomføring av det konkrete prosjektet og hvordan vi kan samarbeide med andre aktører. Så vil det etter hvert bli tatt stilling til om kommunen skal gå videre med et forprosjekt basert på vinnerforslaget.

Mange baller i lufta
Atkins bistår Bymiljøetaten i Oslo kommune med flere bærekraftige og fremtidsrettede byutviklingsprosjekter, og Trygve Lies Plass er et av dem. Det har vært en spennende og utfordrende jobb å være prosjektleder for plan- og designkonkurransen, forteller Andreas Glad Skarstein.

– Vi har administrert alt fra kontraktsutforming til utvelgelse av jury, innhenting av tilbud, møter med Nordic Innovation og andre kommunale etater, kommunikasjon med deltakerne og arrangering av kickoff og utstillinger. Mye av dette har vært nybrottsarbeid for oss også, og det har vært mange baller i lufta hele tida. Men først og fremst har det vært veldig gøy. Vi har hele tiden jobbet tett sammen med BYM, noe som har vært en suksessfaktor, sier han.

– Atkins har på en måte hatt både FutureBuilt, Nordic Innovation og BYM som oppdragsgivere og dermed måttet håndtere ulike ønsker. Vi er veldig fornøyd med hvordan de har turnert dette, og ikke minst det nære samarbeidet. Det er viktig for oss at det blir igjen kunnskap i etaten, legger Stubbe til.

Spent på fortsettelsen
I november vil det avgjøres om Trygve Lies Plass-prosjektet slår sine nordiske konkurrenter, men for Bymiljøetaten er det viktigste at prosjektet kan bidra til å gi Furuset et løft.

– Tanken er å stimulere til mer grønn mobilitet, der flere velger å sykle, gå eller reise kollektivt. Vi vil også kunne ta i bruk bærekraftige løsninger på energi- og materialsiden. I tillegg handler det om sosial bærekraft, i et område med sammensatt befolkning, grensesnitt til etablerte småhusområder og borettslag, og flere utbyggingsplaner på tegnebrettet. Vi håper prosjektet vil bidra til å gjøre området enda mer attraktivt, avslutter Reidun Stubbe.