Menu
tema_2015_1_3

Europas største signalsystem-bytte

Med moderne signalsystemer og felles standarder for hele Europa, skal jernbanen og togtransporten bli tryggere og mer konkurransedyktig. Atkins Danmark bistår i Europas aller viktigste oppgradering av jernbane- og signalsystemer noensinne, som byggherrerådgiver og partner for Bane Danmark.

Moderniseringen, som tar mål av seg til å mobilisere jernbanen og togtransport som sikrere og mer konkurransedyktig, blir nå implementert i hele Danmark.

Oppgraderingen er basert på en ny standard for signalsystemer og trafikkstyring som heter The European Rail Traffic Management System, eller ERTMS. Når denne standarden er implementert over hele Europa, vil det være mulig å kjøre et togsett, med samme lokomotiv, samme togfører og samme kommunikasjonsutstyr helt fra Finland til Portugal – uten å måtte stoppe på hver grense for tidkrevende tilpasninger til ulike nasjonale løsninger.

Hensikten er å bidra til sikrere togdrift, få mer gods over fra vei til bane, og tilrettelegge for sømløs jernbanetransport gjennom Europa.

Robust og riktig løsning
Danmark har kommet lengst med utrullingen av ERTMS, godt hjulpet av eksperter hos Atkins Danmark. Atkins bistår særlig med å designe arkitekturen i programmet, inklusiv kontraktstyper og gjennomføringsplaner. Programmet er stort – Danmark alene kommer til å investere titalls milliarder kroner i nytt signalsystem.

– Vi arbeidet mye med å finne riktig design eller arkitektur på prosjektet. Den valgte løsningen har vist seg å være både robust og riktig for prosjektet
som helhet, forteller Steen Skygebjerg i Atkins Danmark, tidligere assisterende programleder, til TEMA.

I Danmark skal hele det gamle togsignalsystemet byttes ut.

– En samtidig utskifting av et lands signalsystem har aldri vært gjort før. Derfor er prosjektet komplekst og omfattende, og må planlegges godt, forteller Hanne Nybo i Atkins Danmark, som nylig har tatt over Steens rolle og nå er assisteren- de programleder for ERTMS-prosjektet.

Det nye signalsystemet vil redusere forsinkelsene, øke kapasiteten på jernbanen, tillate høyhastighetstog og gi sanntidsinformasjon om togenes posisjon slik at passasjerinformasjonen blir mer nøyaktig. Små nettvarder (beacons) langs jernbanen vil kommunisere togenes posisjon til enhver tid.

Sikkerhet i sentrum
Sikkerhet er også helt sentralt i ERTMS, da det inkluderer ATP (Automatic Train Protection) som aktiverer togets bremser dersom det er fare for kollisjon.

Med ERTMS er all informasjon fra signalsystemet flyttet fra optiske signaler langs toglinjen og inn til lokføreren. Der gir en datamaskin all nødvendig informasjon, blant annet ser føreren hele tiden hvilke signaler som gjelder og hvor langt framover strekningen er klar.

Snart til Norge
I Norge har Stortinget fattet beslutning om at ERTMS skal være framtidas signalsystem. Jernbanen sliter med gamle og utdaterte anlegg, med mange feil og påfølgende forsinkelser i trafikken. Den første strekningen som tester ut ERTMS i Norge er Østfoldbanens østre linje. Systemet har vært testet siden 2013. Høsten 2015 skal hele strekningen Ski-Sarpsborg (80 km) åpnes for kommersiell togtrafikk med ERTMS.

– Vi har opparbeidet oss svært god kompetanse på ERTMS fra det danske prosjektet, og håper å kunne bidra også i andre land dersom det skulle bli aktuelt, sier Hanne Nybo.