Menu
innen-960x300

Europeisk samarbeidsprosjekt innen kvalitetssikring av luftfartsdata

EU-kommisjonen vedtok den 26.januar 2010 forskrift 73/2010 som fastsetter krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom. Dette medfører at Avinor må innføre ny teknologi og implementere helt nye arbeidsprosesser for å kunne fortsette som tjenesteyter til det felles europeiske luftrommet. For å kunne imøtekomme de nye kravene initierte Avinor et internasjonalt samarbeid med NATS som yter tilsvarende tjenester for Storbritannia. Dette samarbeidet har resultert i at NATS og Avinor har etablert et felles prosjekt som blant annet gjennomfører anskaffelse av nytt system i fellesskap.

Atkins har bistått virksomheten med: