Menu
tema_2015_1_5

– Flere av de morsomme oppdragene

Fra å være ansatt i en mellomstor norsk bedrift med 64 ansatte er de nå blitt del av en verdensomspennende virksomhet med 18 000 nye kolleger. TEMA samlet en gjeng med både «ferskinger» og gamle Terramar-travere, for å høre deres forventninger til den nye hverdagen som Atkins Norge.

Karoline Hauge Olsen: Vi ser på dette som en mulighet til å få være med på flere av de virkelig store og spennende prosjektene.

Nina Engelhardtsen Fosen: Vi skal fortsette å jobbe innenfor de områdene vi allerede er på i Norge. I tillegg kan vi vokse videre i nye retninger der Atkins er sterke internasjonalt. Det virker som de er opptatt av å dyrke spisskompetanse, og jeg tror det ligger muligheter her til å få jobbe internasjonalt også. Det kom tydelig fram da vi hadde besøk av Nick Roberts fra Atkins UK & Europe at det for eksempel på prosjektledelse kan være interessant å hente kompetanse herfra til Atkins-prosjekter andre steder.

Erik Leenderts: Det har også Atkins i Sverige og Danmark vært tydelige på. Med vår posisjon innen prosjektledelse får vi en veldig sterk stilling i Atkins Skandinavia som vi kan bygge videre i samarbeid. Det virker som vi kompletterer hverandre svært godt, men det er klart det vil ta tid å få oversikt over kompetansen som finnes i et så stort selskap.

Kristian Kinn: Heldigvis er Atkins veldig gode til å dele kunnskap, blant annet via webinarer, der spesialister og kunder fra hele verden diskuterer ulike temaer og løsninger sammen. Jeg ser frem til mulighetene vi får til å nyttiggjøre oss all den kompetansen som ligger i Atkins-systemet – over hele verden.

Terje Næss: Det blir morsomt å få et mye større nettverk. I min tid har Terramar vokst fra 30 til 60 medarbeidere. Nå tar vi et sprang til 18 000, og jeg tror det blir mye interessant å hente. Samarbeidet og kompetanseutvekslingen er allerede i full gang. Vi har koblet britiske eksperter inn på en stor konferanse i Norge.

Erik: Markedet forventer stadig større og sterkere aktører som kan ta mer helhetlig ansvar. Vi trenger å møte dette behovet, og jeg tror alle vi ansatte støtter den vurderingen. Dette er et skritt i riktig retning.

Kristian: Det er også flott at de er så tydelige på at Terramar-kulturen skal leve videre. Det er positivt at vi kan bevare alt det gode vi har hatt innenfor disse veggene.

Karoline: Vi får bidra – ikke bare komme inn og bli en brikke. Vi blir ikke slukt opp av et stort selskap, men får lov til å fortsette å være oss selv – samtidig som vi møter markedsbehovene. Det er en fin kombinasjon.

Erik: Vi skal definitivt fortsette å være en ledende aktør innen prosjektledelse i Norge, og med et så stort nettverk i selskapet ligger alt til rette for å videreutvikle metodikk – standardisere og effektivisere gjennomføring til beste for kundene våre.

Nina: Erfaringen og referansene vi får kan vi bruke inn mot norske kunder. Etter hvert kan vi bygge et selskap med de samme funksjonene som Atkins har internasjonalt. Det er en kjempespennende retning. Vi får rett og slett flere av de morsomme prosjektene. Dette blir en dreining mot noe vi ansatte har ønsket oss ganske lenge – mer teamarbeid og større leveransebaserte prosjekter.