Menu
flytting-960x300

Flytting av industriell virksomhet fra Norge til utlandet

Et stort norsk industrikonsern flytter deler av sin verdikjede utenfor Norges grenser for å redusere kostnader og opprettholde konkurransekraft i et presset internasjonalt marked. Arbeidet gjennomføres som et prosjekt som skal håndtere nedbygging av en eldre produksjonsfasilitet i Norge, samt planlegging, bygging og igangkjøring av ny og moderne fabrikk i utlandet. Atkins har bistått virksomheten med: