Menu
samferdelsprojekt-960x300

Follobaneprosjektet – Norges største samferdselsprosjekt

Follobaneprosjektet består av ca. 23 km nytt dobbelt jernbanespor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, inkludert landets lengste jernbanetunnel på ca. 20 km. Jernbanetunnelen skal bygges med to atskilte tunnelløp for effektiv trafikkavvikling, sikkerhet og vedlikehold. Inkludert i prosjektet er innføring av både den nye Follobanen og omlagt Østfoldbane til Oslo S og bygging av nye Ski stasjon med seks spor til plattform, ny undergang, ny vegbro, bussterminal og utvidet parkeringsplass.

Follobanen bygges for en hastighet på opptil 250 km/t, noe som vil gi mulighet til å halvere reisetiden på strekningen mellom Oslo og Ski. Follobanen dimensjoneres også for godstrafikk. Forberedelser for en mulig avgrening mot den nasjonale godsterminalen på Alnabru inngår i prosjektet

Atkins har bistått virksomheten med: