Menu
global-innovasjon

Global innovasjon til norske kunder

Atkins møter den digitale revolusjonen med en offensiv innstilling: – Vi skal være en leder som ligger helt i fronten av denne utviklingen, ikke en som følger etter de andre, slår Philip Hoare fast. Digital Engineering, Digital Asset Management og Intelligent Mobility er viktige stikkord for satsingen. Norske kunder kan forvente å dra nytte av spisskompetanse og beste praksis fra store deler av verden.

– Det nytter ikke lenger å bare være en teknisk dyktig organisasjon hvis man vil skille seg fra sine konkurrenter. I Atkins ser vi den nye teknologien og måtene den skal endre vår verden på som en mulighet til å ligge i forkant og posi­sjonere oss i markedet. Vi vil ikke lenger yte beste service hvis vi bare gjør det samme som tidligere uten å se fremover, understreker Hoare.

Bare en telefon unna

Sjefen for Transportation i Atkins UK & Europe er også ansvarlig for den skandinaviske Atkins-virksomheten. Før jul var han på norgesbesøk for å møte medarbeidere og kunder. Hoare ser det som sin viktigste oppgave å sikre at samspillet mellom norsk og internasjonal Atkins-kompetanse fungerer optimalt og i størst mulig grad kommer kundenes prosjekter til gode.

– Vi ser oss mer og mer som en tilrettelegger og navigatør. Vi må lære våre kunder å forstå ny teknologi og vise dem hvordan de kan integrere den i sin måte å jobbe på. Her ser jeg store muligheter hos flere norske nøkkelkunder, og opplever at de er veldig interesserte i den internasjonale kunnskapen og erfaringen vi besitter på disse feltene.

– Det er alltid essensielt å ha lokal kunnskap og kapabilitet på bakken, folk som er til stede hos kunden og forstår det norske markedet. Her er Atkins Norge sterke, og nå handler det om å bygge videre på dette. Vi jobber intenst med å åpne kanaler og bygge nettverk som gir våre norske kunder bedre tilgang til internasjonal kompetanse og beste praksis. Vårt norske team skal bare behøve å løfte røret og spørre en Atkins-kollega: Hva kan du fortelle meg om dette? Hvordan kan jeg ta det videre til kunden?


Muliggjørende maskiner

Hoare trekker frem tre nøkkelområder han brenner for, der Atkins skal bringe teknologisk innsikt og erfaring som vil skape verdi for norske kunder: Digital Engineering, Digital Asset Management og Intelligent Mobility.

– Digital Engineering handler om å tilby tjenester til kundene på nye måter med ny teknologi. Vi har noen fantastiske eksempler fra vår virksomhet, eksempelvis innenfor maskinlæring. Vi har jobbet med å automatisere designprosesser slik at maskinen raskt ser muligheter og finner den riktige løsningen. Så kan rådgiveren bruke hele sin tid og opp­merksomhet til å hjelpe kunden.

– Her vil jeg trekke frem verktøyet Dynamic Design, en software som nå tas i bruk av kunder over store deler av verden. Den kan designe ting som tidligere tok 50 dager i løpet av én dag. Opprinnelig var systemet for design av rør og kammer til vannindustrien, men det kan overføres til for eksempel ­jernbane og integreres i BIM-modeller. Jeg ser virkelig frem til å introdusere dette i Norge, sier Hoare.

Proaktiv ivaretakelse av eiendeler

Innenfor det neste området, Digital Asset Management, handler det om hvordan teknologien kan hjelpe kunder å overvåke og forstå hvilken tilstand viktige eiendeler er i, for eksempel sporvekslere på jernbanen, rullebane­belysning på lufthavner, trafostasjoner i strømnettet, basestasjoner i telenettet, nødstrømanlegg til sykehus og auto­matiske lyskryss i byene våre. Dette gir mulighet for proaktivt og prediktivt i stedet for reaktivt vedlikehold, noe som vil ha stor betydning for økt oppetid og ytelser så vel som reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Når du kjenner tilstanden til eiendelene kan du lage modeller og algoritmer som forutsier hvor lenge de med dagens bruk vil forbli i sin nåværende tilstand. Da kan du planlegge vedlikeholdet på forhånd i stedet for å måtte reagere når noe går galt. Vi har mange kunder rundt om i verden som av ulike grunner ikke klarer å passe godt nok på eiendelene sine, selv om de representerer enorme verdier for dem og for samfunnet. Jeg tror det er et stort forbedringspotensial i alle markeder og sektorer vi jobber innenfor.

– Se for eksempel for deg en verden der du har sensorer i kroppen som ser hvordan kroppen fungerer. Noen slike er allerede tilgjengelige, tenk bare på ­treningsarmbånd. I stedet for at du føler deg dårlig og går til legen, ringer legen til deg og sier at det er i ferd med å oppstå et problem – før han forteller deg hva dere skal gjøre med det. Dette er en fantastisk måte å gjøre helse­vesenet mer effektivt.

 

En ny reisehverdag

Det området som engasjerer Philip Hoare aller mest er likevel Intelligent Mobility. Atkins skal bidra til å revolusjonere måten mennesker reiser på.

– I hjertet ligger det vi kaller ­Mobility as a Service. Det handler om å gi ­mennesker tilgang til reiser på en helt annen måte enn i dag, med skredder­sydde individuelle reiseplaner. I fremtiden vil jeg ikke eie min egen bil, men ha tilgang på transport når jeg trenger det. Jeg har en reiseapp på telefonen som er min billett til tog, buss, sykkel eller selvgående kjøretøy. Appen velger beste rute og kjøretøy for meg, og gir en sømløs opplevelse.

– Dette er ikke science fiction. Jeg tror utviklingen vil gå raskere enn mange tror. Vi ser at tilsvarende skjer i andre markeder allerede, se bare på Netflix og Spotify. Folk eier ikke musikken eller filmene sine lenger. En tjeneste som Airbnb viser også at folk er langt mer villige til å dele ressurser enn tidligere. Og førerløse biler finnes allerede flere steder i verden. Her snakker vi også om en elektrisk bilflåte, så det bidrar i aller høyeste grad til bærekraft.

Tilgjengelige verktøy

Phillip Hoare tror den tradisjonelle konsulentmodellen er i ferd med å endre seg og bli noe annet.

– Vi skal ikke bare selge vår tid til kundene, men utvikle idéer sammen med dem. I Atkins driver vi for eksempel med noe som heter Rapid Start når en kunde har en spesiell utfordring. Da bringer vi inn global Atkins-kompetanse, setter oss ned sammen med organisasjonen og jobber 24 timer med å ­identifisere en lang liste mulige løsninger. Vi ender opp med tre-fire løsninger som vi jobber videre med i en inkubator. I løpet av 100 dager har vi levert en fullstendig løsning.

– Dette har vi gjort med ulike kunder, for eksempel Heathrow Airport. Rapid Start er en del av vår Digital Playbook – et sett ideer, verktøy og eksempler på hvordan man kan jobbe annerledes. Alt dette er tilgjengelig for alle våre medarbeidere, også i Norge. Vi endrer vår forretningskultur i takt med teknologien. Det kommer også kundene til gode.

 

global-innovasjon