Menu
grenselos_kompetanse

Grenseløs kompetanse

– Kompetanse, kunnskap og beste praksis fra Atkins’ internasjonale virksomhet, sammen med den inngående lokale markeds- og klientkunnskapen i Atkins Norge gir en unik og kraftfull kombinasjon. Sammen skal vi gi enda bedre tjenester til våre norske kunder, med en sterk kultur for innovasjon og bærekraft.

Det sier Uwe Krueger, som siden 2011 har vært CEO i Atkins, og med det øverste leder for ca. 18 500 ansatte i store deler av verden. Blant dem er Atkins Norge, og på sitt første norgesbesøk i september fikk Krueger møte både ansatte og nøkkelkunder.

– Vi er ekstremt fornøyde med hvordan tidligere Terramar passer inn i vår Atkins-portfolio. Det er høyt kaliber på menneskene vi har fått om bord. I vår industri måles du på fornøyde kunder som er villige til å betale og å gi oss nye jobber. Her i Norge er begge kriterier mer enn oppfylt. Det gir oss stor tillit til teamet i Norge, og appetitt til å vokse raskt og organisk videre i dette markedet, slår Krueger fast.

– Fantastisk kundebase
Med til Oslo var også Philip Hoare, sjef for Transportation i Atkins UK & Europe. Fra oktober er han i tillegg ansvarlig for den skandinaviske Atkins-virksomheten. Men Hoare har ingen planer om store omveltninger her til lands.

– Vi har en fantastisk kundebase her, og skal ikke endre på en suksessfull virksomhet. Atkins Norge skal fortsette å søke muligheter hos en bred kundegruppe og innenfor et bredt tjenestespekter. Det er inspirerende å se hvordan det nære forholdet til nøkkelkundene gjør at selskapet får jobbe med de største og beste prosjektene i landet. Jeg håper å kunne være en døråpner for å bringe internasjonal innsikt inn i virksomheten, og med det bidra til fortsatt vekst.

– Ikke minst ønsker jeg et tettere skandinavisk samarbeid. Her finnes det allerede noen gode eksempler, og det er store prosjekter på gang i alle tre land. Med sterkere samarbeid over landegrensene kan vi posisjonere oss for å få jobbe med disse, mener Hoare.

Krueger og Hoare med administrerende direktør Pierre Bastviken i Atkins Norge.
Krueger og Hoare med administrerende direktør Pierre Bastviken i Atkins Norge.

«Atkins 2020»

Styrket satsing på grenseoverskridende kompetanseutveksling er en gjennomgangsmelodi for Krueger og Hoare. For et par år siden ble programmet «Atkins 2020» etablert, nettopp for å legge til rette for slike samarbeid.

– Det er tre hovedelementer i programmet, som alle er direkte overførbare til Atkins Norge. Vi skal være nær kundene våre og proaktivt forutse deres behov. Vi skal sikre at all kunnskapen og alle ressursene i Atkins-universet er tilgjengelig der det er behov for dem. Og vi skal være innovative – omfavne alle muligheter til å imponere våre kunder med nye og innovative måter å møte deres behov på, forteller Krueger.

Spisskompetanse til norske kunder
Han gir mer enn gjerne noen konkrete eksempler på markeder og områder der Atkins har internasjonal spisskompetanse som kan være interessant for norske kunder.

– Såkalt Intelligent Mobility er et stort og voksende marked. Hvordan integrerer vi selvgående kjøretøy med eksisterende offentlig transport og infrastruktur i et bymiljø? Hvordan kan du sømløst planlegge dagen din på en miljøvennlig og tidseffektiv måte via en mobilapp, slik at du alltid har riktig fremkomstmiddel tilgjengelig? Dette handler om å tilby mobilitet som en tjeneste – et fascinerende område der vi ligger langt fremme. Og det burde passe bra i Norge som jo har flest elbiler i Europa.

– Et annet område er detaljert design av store bygge- og infrastrukturprosjekter. Har har vi kapabiliteter som kan øke både lønnsomhet og leveransekvalitet i Norge, fortsetter Krueger.

Spennende norsk kompetanse
Samtidig understreker topplederne at slike samarbeid går begge veier. Atkins i Norge har også bygget opp spesialkompetanse på områder der resten av virksomheten har ting å lære.

– Jeg har for eksempel hørt om jobben som er gjort med å etablere et papirløst sykehus i Østfold. Det vil være en fantastisk mulighet for andre land å lære hva som ble gjort der, og se om dette kan overføres til andre områder. Det samme gjelder måten Atkins Norge benytter Lean-metodikk og BIM-modeller til å levere prosjekter. Dette er definitivt ekspertise vi kan bruke i resten av forretningen, sier Hoare.

grenselos_kompetanse_3
Krueger og Hoare møtte blant andre avdelingsdirektør Peder Berg i Finansdepartementet under norgesbesøket.

– En annen forskjell er at Atkins i Norge har jobbet mer som rådgivere på klientsiden enn vi har i mange andre land. Vi kan hente suksessfaktorer herfra for å styrke oss på dette i andre deler av verden, legger Krueger til.

Ansvar for bærekraftige prosjekter
Bærekraft står helt sentral i «One Atkins»-tankegangen, og blant mye annet ligger selskapet helt i front på byutvikling som fremmer både livskvalitet og miljøhensyn. Selv foreleser Krueger om fornybar energi ved flere europeiske toppuniversiteter.

– Nesten alle våre ledere har dyp kunnskap om dette. For egen del ligger temaet – og innovasjonene som følger med – nært mitt hjerte. Atkins har et enormt privilegium. Vi er med på å forme den verden der mennesker skal bo og arbeide i morgen. Med det følger et ansvar for å gjøre det på en mest mulig ansvarlig måte, fastslår Krueger.

– Vi må hele tiden skape en kultur der alle våre medarbeidere forstår hvor viktig dette temaet er for oss. Atkins skal legge igjen bærekraftige fotavtrykk i prosjektene vi jobber med, og vi har allerede stor teknisk ekspertise som vi kan dele med våre kunder, sier Hoare, og trekker frem områder som luftkvalitet, lydforurensing og fornybar energi.

Innovative sprang
De siste årene har vært suksessfulle for Atkins, og nå blir utfordringen å fortsette veksten. Krueger tror Skandinavia er et nøkkelmarked i så måte – i tillegg til det nye satsingsområdet Afrika, der det vil skje en enorm infrastrukturutvikling i årene som kommer.

– Veksten skal vi oppnå gjennom teknologi og innovasjon. Atkins skal ligge helt i front, og ta innovative sprang. Selvsagt først og fremst for å gjøre våre kunder mer suksessfulle, men i bunnen ligger også vår egen fascinasjon for engineering og prosjektledelse. Vi skal ta ansvar for å gjøre ting annerledes og smartere i fremtiden.