Menu
helse-og-teknologi-960x300

Helse og teknologi

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle – i alle faser av våre liv.

 

Dagens helse- og omsorgstjenester er et resultat av en lang prosess der tjenestene er formet av medisinske og teknologiske nyvinninger, forandringer i sykdomsbildet og den generelle samfunnsutviklingen. Nye krav og forventninger forutsetter at helsetjenesten er i kontinuerlig endring, og ibruktakelse av ny teknologi vil være viktig for å sikre at infrastruktur, tjenester og informasjonsdeling understøtter morgendagens behov.

Prosjekter i helsevesenet er utfordrende både på grunn av stor kompleksitet og fordi samfunnets oppmerksomhet og kritiske blikk konstant er rettet mot dem. Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen i Helse Sør-Øst gir oss et innblikk i viktige utfordringer og muligheter for prosjekter i helsevesenet.

Atkins er engasjert i noen av landets største og mest krevende prosjekter innen helse, herunder programlederbistand for IKT leveranser til det nye sykehuset i Østfold. Når sykehuset er ferdig bygget i 2015, vil det være blant de førende mht. teknologibruk i Norden. I denne utgaven av TEMA vil du få et lite innblikk i hvordan vi jobber med programledelse når store utbygginger skjer i en viktig samfunnssektor.

Et annet område som angår oss alle er våre barns læring. Atkins har siden oppstarten i 1987 bidratt til samfunnsmessig og industriell vekst gjennom ledelse og styring av store og komplekse prosjekter. En viktig underliggende faktor for vår prosjektkompetanse er realfag. Vi er bevisst viktigheten av dette og ønsker å bidra til at dagens unge ser verdien av å sikre seg mest mulig realfagskompetanse på sin ferd gjennom utdanningssystemet. Her kan du lese om prosjektet «Digitale sprell – prosjekt som arbeidsform», der 8.-klassingene ved Hundsund teknologiungdomsskole i Bærum fikk en innføring i digitale mediers muligheter, prosjekt som arbeidsform og betydningen av realfag. «Matte blir kult» når elevene ser hva det kan brukes til i praksis! Vi håper at vårt initiativ skal bli en modell som kan repeteres ved mange skoler i hele landet.

Pierre Bastviken
Adm.dir, Atkins Norway