Menu
helsinki

Hun vil skape et åpent og digitalt transportmarked

Den finske transport- og kommunikasjonsministeren Anne Berner har satt i gang en storstilt reform som får flere til å heve øyenbrynene. Hun ønsker nemlig å gjøre Finland til et foregangsland innen transporttjenester ved å legge til rette for åpen konkurranse og omfattende digitalisering av transporttjenester.

Nå har departementet hennes presentert et nytt lovforslag som krever at både de som reiser og bedrifter som livnærer seg av transport blir nødt til å omstille seg kraftig. Et helt nytt transportsystem er i emning. Ministeren er klar på at deregu­lering og digitalisering er fremtiden, og tror at Finland vil gjøre lurt i å sette seg i førersetet for utviklingen allerede nå.

– Målet er å gjennomføre en totalreform for transportsektoren innen 2019 som vil skape bedre forutsetninger for både næringslivet og innbyggerne våre. Loven er et tredelt prosjekt: Det første er vei, dernest jernbane, sjøfart og luftfart, mens den siste delen handler om data. Dette er et gigantisk digitalt sprang for Finland, sier Berner.

Selv har hun lang erfaring fra nærings­livet, og har i flere år vært ansett som en av de dyktigste forretningskvinnene i Finland. Berner entret politikken i 2015 for partiet Centern, og ble utnevnt til minister i Sipilä-regjeringen samme år.

En helt ny plattform

Den nye transportreformen som Berner ønsker å gjennomføre vil blant annet åpne for flere tjenester som er basert på såkalt Mobility as a Service (MaaS). Dette er idéen om at alle former for transport anses som tjenester du benytter ved behov, i stedet for at du skal eie din egen private bil, båt og sykkel. Et slikt skifte vil etter planen føre til blant annet sømløse kollektivreiser, mer samkjøring, og færre klimautslipp. >

I tillegg skal loven legge bedre til rette for fremveksten av nye, innova­tive ­transporttjenester. Det kan for ­eksempel bety at tjenester som Uber vil kunne konkurrere på like vilkår som taxi­selskapene. Eller at rutebussen i et grisgrendt distrikt erstattes av en minibuss-service som kun kommer på bestilling.

Det beste eksempelet er kanskje ­pilotprosjektet Whim – en app som lar deg betale en fast månedspris for å bruke flere former for transport i ­Helsinki, ­enten du reiser med buss, trikk, ­bysykkel, taxi eller leiebil. ­Hen­sikten er at du ikke lenger skal være låst til noen få tilbydere, og ikke minst at du enkelt skal kunne velge det ­reise­alternativet som til enhver tid passer best for deg. Per i dag kan du imidlertid ikke reise med tog via Whim, og ­tjenesten er foreløpig kun ­tilgjengelig i den finske hovedstaden.

Berner ønsker seg en lignende løsning, bare at den skal være nasjonal og omfatte absolutt alle tilbydere, i tillegg til at den skal kunne integreres med ­til­svarende løsninger fra andre land:

– Det viktigste for oss er å få på plass et felles billettsystem som gjelder alle typer transport. Vi ønsker å etablere dette lokalt i Finland først, og så forhåpentlig spre det videre til hele det nordiske markedet – og etter hvert også det globale markedet, sier hun.

– Vi jobber med å utvikle en plattform som legger til rette for delingsøkonomi og digitalisering av tjenester, og som fjerner barrierer for åpen konkurranse. Forbrukerne bruker allerede de digitale tjenestene som passer dem best, og de vil bruke tjenester som ikke er lokale dersom dette er mer praktisk for dem. Derfor er vi nødt til å skape et åpent og digitalt marked, legger Berner til.

helsinki_2

Frykter åpen konkurranse mer enn åpne data

Ministeren er klar over at den nye transportreformen kan oppleves som radikal. Men hun hevder at den har blitt godt mottatt av de aller fleste, både blant befolkningen og i næringslivet. Det som overrasker henne er derimot at de berørte bedriftene i transport­sektoren virker langt mer skeptiske til åpen konkurranse enn å måtte gjøre dataene sine åpne og tilgjengelige for alle:

– Det vil alltid være noen som motsetter seg forandring. Likevel var kun tre selskaper imot forslaget vårt om åpne API-er (datasett), mens mer enn 100 – i hovedsak taxiselskaper – protesterte mot å etablere et åpent marked, sier Berner.

Hun forteller videre at de finske buss­selskapene er spesielt godt fornøyde med lovforslaget. Men også i taxi­markedet, hvor flere altså har vært skeptiske, sier Berner at de har fått positiv respons fra selskaper som blant annet ønsker å kombinere transport av mennesker med vareleveranser.

– Folk flest er positive til den nye ­transportloven. Selv den mest kritiske pressen vi har her i Finland sa nylig at dette kan komme til å bli den største og viktigste reformen til den sittende regjeringen, så det er jeg veldig godt fornøyd med, legger ministeren til.

Tett samarbeid med Norge

I tillegg til å være transport- og kom­munikasjonsminister, har Berner også sittet i Nordisk råd, hvor hun har tatt til orde for å etablere et felles, digitalt ­billettsystem for Norden og Baltikum. Ikke minst var hun invitert til «Fremtidens Transportløsninger» i april i fjor, en konferanse i regi av den norske regjeringen hvor også Atkins deltok.
Her fortalte hun om transportreformen som begynte å ta form i Finland.
Berner sier hun er godt fornøyd med det norske samarbeidet, og at det spesielt er tre prosjekter hun ønsker å ha oss med på:

– Det første er at Norge bør lage lignende lover for åpne tjenester. Dette vil tillate våre innbyggere å bevege seg fritt på tvers av landegrensene, samt bruke den samme, digitale billetten. Dette kommer til å øke mobiliteten vår, sier hun.

– Det andre prosjektet er at vi jobber sammen for å nå et ambisiøst klimamål for transport – mer biodrivstoff og lignende. Og det tredje er å samar­beide når det gjelder privatbilisme, for ­eksempel å adaptere 5G-teknologi for biler og veier på samme måte, avslutter Berner, og sender utfordringen videre.