Menu
Beslutning_skilt

Hvorfor er beslutninger vanskelige?

Atkins Norge AS har tung faglig kompetanse og lang erfaring med gjennomf√łring av ulike former for analyser og beslutningsst√łtte, s√¶rlig i tilknytning til KS-ordningen p√• oppdrag fra Finansdepartementet. Vi er stolte av √• v√¶re et av kun fire prosjektfaglige milj√łer som har hatt rammeavtale i samtlige 20 √•r. I l√łpet av denne tiden har vi utarbeidet tiln√¶rminger, metoder og verkt√ły for de ulike typene analyse og beslutningsst√łtte for √• kunne levere best mulig kvalitet i til v√•re kunder.

Under har Jan Rune Baugst√ł, leder for beslutningsst√łtte i Atkins Norge, skrevet om usikkerhet, kryssende m√•l, kompleksitet og ulike preferanser (UKKU), og hvordan dette p√•virker v√•re beslutninger i det daglige, men ogs√• i denne krevende tiden med COVID-19 pandemien.

Vi gj√łr hele tiden beslutninger, b√•de privat og p√• jobb. Mange beslutninger er enkle, enten fordi valgene er ganske opplagte eller konsekvensene er begrensede. Noen beslutninger oppleves som mer krevende. Selv om alle slike beslutninger har sine egne utfordringer er det fire grunnleggende √•rsaker til at beslutninger oppleves som vanskelige. Heldigvis finnes det metoder og verkt√ły innen beslutningsst√łtte som kan hjelpe beslutningstakere med alle fire.

Usikkerhet

I nesten alle vanskelige beslutninger medf√łrer usikkerhet at beslutningen blir mer krevende.

Eksempler kan v√¶re: Hvordan vil √łkonomien utvikle seg? Hvordan vil andre reagere p√• beslutningen? N√¶rt knyttet til dette er ogs√• beslutningstakers risikoholdning: Er en risikoavers eller risikos√łkende? Usikkerhet kan analyseres p√• mange ulike m√•ter, f.eks. gjennom kvalitativ beskrivelse av √•rsak-virkning eller simuleringer.

Kryssende mål

I nesten alle vanskelige beslutninger vil det v√¶re krevende avveininger mellom ulike m√•l der en ideelt sett vil gj√łre alle best mulig, men der ingen realistiske alternativer kan oppn√• det. En beslutning medf√łrer derfor en avveining mellom m√•lene, ofte mellom √łkonomi og andre m√•l.

Et enkelt eksempel er beslutning om en ny vei der det billigste alternativet medf√łrer store naturinngrep, mens det dyreste alternativet medf√łrer sm√• naturinngrep. Valg av alternativ vil speile hvordan √łkonomi og natur vektes.

Kryssende m√•l kan struktureres og analyseres i flerm√•lsanalyser der en metodisk kan vurdere m√•l av ulik karakter og vekte disse. Samfunns-√łkonomiske analyser er en variant av flerm√•lsanalyser.

Kompleksitet

En vanskelig beslutning blir gjerne mer krevende av at √•rsakene over og andre forhold til sammen gj√łr beslutningsproblemet sv√¶rt komplekst.

Generelle eksempler p√• dette er at mulighetsrommet for alternativer kan v√¶re stort eller at beslutningen kan medf√łre en sekvens av beslutning-usikkerhet-ny beslutning-ny usikkerhet osv.

Kompleksitet kan analyseres med mange ulike teknikker, f.eks. mindmapping, conceptmapping, influensdiagrammer, beslutningstr√¶r og systemdynamikk. Realopsjonsanalyser kan tilsvarende synliggj√łre verdien av fleksibilitet.

Ulike preferanser

Beslutningsproblemet er gjerne ikke ditt alene, flere vil v√¶re involvert og kan ha h√łyst ulike oppfatninger av hva som er viktig ved beslutningen.

Et enkelt eksempel kan v√¶re en familie som vurderer √• kj√łpe ny bil. De ulike familiemedlemmene vil ganske sikkert ha ulike oppfatninger av hva som er viktigst av pris, utseende, sikkerhet, motorst√łrrelse, annenh√•ndsverdi osv.

Ulike preferansesett kan analyseres gjennom Interessentanalyser og en utvidet flermålsanalyse der ulike syn hensyntas gjennom ulike sett av vekter.

BESLUTNINGER UNDER COVID-19

I disse tider er det lett å se at myndighetene nå er i en helt eksepsjonelt krevende beslutningssituasjon. Med rammeverket over kan vi f.eks. observere:

Usikkerhet

Beslutningene blir tatt under et ytterst sammensatt, krevende og dynamisk usikkerhetsbilde: Hvordan vil smitten bre seg? Hva er konsekvensene av ulike strategier? Hvor mange smittede vil kreve sykehusbehandling? Hvordan vil ulike tiltak p√•virke √łkonomien p√• kort og lang sikt?

Vi ser også at myndighetene har tatt en ganske risikoavers holdning.

Kryssende mål

Myndighetene m√• avveie og vekte mange m√•l som vil v√¶re kryssende. Det mest √•penbare som har v√¶rt debattert mye er de √łkonomiske avveiningene p√• kort og lang sikt vurdert mot sykehuskapasitet, antall syke med sterke lidelser og d√łde.

Og politikere vil alltid tenke på den videre debatten og neste valg ….

Kompleksitet

Det er åpenbart at rammene rundt myndighetenes beslutninger er ekstremt komplekse. Vi ser f.eks. at ulike land har ulik tilnærming, det er et stort spekter av alternative strategier og det er en dynamikk i situasjonen som krever stadig nye beslutninger og korreksjoner. 

Ulike preferanser

Det er ogs√• opplagt mange ulike synspunkter. Det er klart at en frisk 30-√•ring som akkurat har startet en lovende bedrift vil ha andre √łnsker om tiltak enn en person som er i risikogruppen medisinsk sett. Tilsvarende har det framkommet at det dels er ulike oppfatninger hos FHI og regjeringen.

Ta kontakt med Jan Rune Baugst√ł p√• jan.rune.baugsto@atkinsglobal.com for mer informasjon om analyse og beslutningsst√łtte

Illustrasjon: Shutterstock.com