Menu
bilde512-960x300

Klare for utfordringer

Trygve Gillebo og Håkon Molander Haukebøe er siste tilskudd på Atkins-stammen. Begge har høye forventninger til utfordringene som venter dem.

 

Trygve Gillebo har med seg en solid kompetansemessig bagasje når han kommer til Atkins. Han har utdanning og mange års ledererfaring fra Forsvaret, deriblant med styring av prosjektporteføljen i Hærens Forsyningskommando. Han har også utstrakt konsulenterfaring etter syv år som konsulent, prosjektleder og kvalitetssjef i Teleplan.

– Her spesialiserte jeg meg på kvalitetsstyring og var blant annet engasjert i utviklingen av kvalitetssystemer for en rekke kunder. Jeg var innleid for evaluering og forhandlinger med leverandører til Nødnett-prosjektet i to år, forteller han. Gillebo begynte i Atkins 15. september og kommer fra stilling som «HSEQ & Risk Manager» i Aker Marine Contractors.

 

Positivt inntrykk

Førtiniåringen fra Heggedal i Asker har de siste tre årene jobbet med sikkerhet og kvalitet på store installasjonsprosjekter for oljeselskaper i Nordsjøen. Nå gleder han seg til å utvikle seg faglig i prosjektlederrollen i Atkins.

– Jeg savnet det å være konsulent og gleder meg til å ta fatt på store spennende prosjekter som også vil gi meg faglig
utvikling innenfor prosjektlederfaget.

Det var det gode forhåndsinntrykket som trakk Gillebo til Atkins.

– Jeg kjenner noen bra folk som jobber her og har et veldig positivt inntrykk av selskapet. Det er passe stort og et bra driv blant de ansatte, sier han.

 

Erfaring fra togprosjekt

Håkon Molander Haukebøe (31) er andremann som begynner i Atkins denne høsten, nærmere bestemt 3. oktober. Sivilingeniøren fra NTNU i Trondheim har, i likhet med Gillebo, vært innom Forsvaret, men kommer til Atkins fra en stilling som prosjektstyrer i Jernbaneverket.

– Her jobbet jeg med Follobaneprosjektet som er et meget stort samferdselsprosjekt. Før det var jeg involvert i et annet stort utbyggingsprosjekt på strekningen Eidsvoll-Hamar, forteller han.

Haukebøe hadde ingen sterke formeninger om Atkins da han ble oppmerksom på en stillingsannonse fra selskapet.

– Jeg hadde ikke så stor kjennskap til Atkins på forhånd, men har fått et bunnsolid inntrykk etter hvert, sier Haukebøe.

Sivilingeniøren skal jobbe med usikkerhetsanalyser og ser frem til å lære seg mer om metodikk innenfor dette fagområdet, samt å jobbe med prosjekter i ulike bransjer. HR-ansvarlig May Kristin Lysvik er fornøyd med rekrutteringen av to nye dyktige og entusiastiske Atkinsmedarbeidere.

– Gillebo og Haukebøe besitter en kompetanse som er helt sentral for våre kundeprosjekter og vil være verdifulle ressurser for Atkins fremover, sier hun.