Menu
bergen-960x300

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Statsbygg bygger Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) i Møllendal. Atkins har bidratt gjennom hele planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen – der moderne Lean-metodikk benyttes både i detaljprosjekterings- og byggefasen.
 
Det nye KHiB-bygget blir på 14 500 kvadratmeter og er tegnet av det internasjonalt renommerte arkitektkontoret Snøhetta, som vant en arkitektkonkurranse i 2005. Andre kvartal i 2015 startet Statsbygg selve byggingen etter en grundig planleggingsprosess, der KHiBs behov og virksomhet har stått i sentrum. KHiB får et bygg som i alle detaljer er skreddersydd for å drive kunst- og designutdanning og kunstnerisk forskning på høyeste nivå. Bygget vil stå klart til innflytting i andre kvartal 2017.

Dette er det første norske prosjektet der Lean-metodikk benyttes både i prosjekterings- og byggefasen. Alle prosesser er planlagt med tanke på hva som kan gi verdiskaping til enhver tid, og BIM-visualisering har vært et sentralt verktøy. Den Lean-baserte metodikken Systematisk Ferdigstillelse har også vært tungt benyttet i samhandling- og byggeprosessen.

Atkins har bistått Statsbygg med prosjektledelse for prosjektering i forprosjektet og ivaretar denne rollen videre i detaljprosjekt- og byggefasen. Oppgavene inkluderer:

Her kan du lese mer om KHiB-prosjektet.

Her kan du lese mer om Systematisk Ferdigstillelse og laste ned veilederen Atkins har vært med på å utvikle.