Menu
europeisk-960x300

Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag for Europeisk samarbeidsprosjekt

Gjennom EUs rammeprogram finansieres viktige felles-europeiske forskningsprosjekter. Disse administreres av European Science Foundation (ESF), som består av 79 forskningsinstitusjoner fra 30 land. ESF har ledet et prosjekt som skal ta frem et isgående bore- og forskningsfartøy «Aurora Borealis» var åpne helt nye muligheter for kartlegging av naturressursene i Arktis.

Atkins har bistått ESF med: