Menu
godsterminal-960x300

Kvalitetssikring av planer for oppgradering av Norges største godsterminal

Jernbaneverket har gjennomført et omfattende utredningsarbeid for å vurdere alternative muligheter for utbygging av godsterminalen på Alnabru. Utbygging av Alnabru-terminalen er høyt prioritert og er ansett som et viktig tiltak for å kunne imøtekomme den politiske ambisjonen om en betydelig overføring av godstrafikken i Norge fra vei til jernbane.

I tillegg til behovet for kapasitetsøkning, har terminalen på Alnabru behov for omfattende teknisk oppgradering. Prosjektets omfang og kompleksitet var bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet ønsket en analyse av de foreliggende planene for utvidelsen og hvordan utvidelsen kan gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv og smidig måte.

Atkins har bistått Samferdselsdepartementet med: