Menu
(Illustrasjon: Kystverket)

Kvalitetssikring (KS2) av Stad skipstunnel

SNC-Lavalin Atkins har sammen med Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Stad skipstunnel er planlagt fra Eide i Moldefjorden under Mannseidet til Kjødepollen v ed Vanylvsfjorden. Tunnelen skal ha en lengde på 1700 meter, bredde på 36 meter og høyde på 50 meter, og skal være verdens første skipstunnel av denne dimensjonen.

Under arbeidet har vi gått gjennom foreliggende dokumenter og gjennomført samtaler med interessenter. Særlig oppmerksomhet har vært rettet mot nautiske utfordringer ved bruk av skipstunnelen og endringer i forutsetninger som påvirker den samfunnsøkonomiske nytten. Hensikten med kvalitetssikringen er å gi oppdragsgiver en uavhengig analyse av prosjektet før forslag om endelig kostnadsramme legges fram for Stortinget.

Vår vurdering er at prosjektet i sine kalkyler undervurderer utfordringene når det gjelder innhold og organisering. Stad skipstunnel er et unikt prosjekt uten direkte referanser, som vi forventer at påvirker kostnadsanslagene.  Kystverket har aldri tidligere organisert et så stort (tunnel)prosjekt. Kostnadene til dette mener vi er undervurdert. I analysen gir vi en rekke anbefalinger om hvordan det videre arbeidet kan organiseres best mulig.

Les rapporten og våre anbefalinger på Regjeringens nettsider.