Menu
P3120486x

Langsiktig samarbeid om Norges mest moderne sykehus

4. mai åpnet Sykehuset Østfold Kalnes dørene for de første pasientene. Der skal fremtidsrettede IKT-løsninger sørge for en enklere og mer effektiv hverdag for både pasienter og ansatte. Atkins har bidratt over lengre tid i prosjektet, med flere oppgaver og roller knyttet til IKT.  

Sykehuset Østfold på Kalnes er med sine 85 000 kvadratmeter det største bygget i Østfold. Prislappen er på seks milliarder kroner, og 4. mai åpnet sykehuset for de første pasientene. I starten av november settes sykehuset i full drift, og vil dekke alle fylkets behov for behandling i spesialhelsetjenesten.

Moderne løsninger
Funksjonalitet, moderne teknologi, brukervennlighet og driftssikkerhet har vært viktig i planleggingen, og IKT-løsningene legger opp til at ansatte skal kunne jobbe tverrfaglig på en helt ny måte. Atkins har bidratt gjennom hele prosessen.

– Dette er et prosjekt vi kan være skikkelig stolte av, der vi virkelig har fått benyttet bredden i vår IKT- og prosjektlederkompetanse for å bidra til et nytt sykehus, fastslår Ole Martin Semb, leder for forretningsområdet Helse i Atkins Norge.

Mange oppgaver
I forprosjektstadiet gjennomførte Atkins en usikkerhetsanalyse av kostnader for hele prosjektet. Etter at vedtaket ble gjort om å bygge Sykehuset Østfold, har Atkins vært en samarbeidspartner på blant annet følgende områder: