Menu
helse-960x300

Ledelse av strategisk program ved alle helseforetak i Helse Sør-Øst

Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen skal gi en tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte. Satsingen skal bidra til å ivareta pasientsikkerheten, øke kvaliteten i helsetjenestene, effektivisere helsetjenestene, understøtte samhandling og møte samfunnets forventninger.

Atkins leder Program for laboratoriedata, ett av de seks strategiske programmene i Helse Sør-Øst under satsingen Digital Fornying. Overordnet målsetting for programmet er å etablere ett felles laboratoriesystem i Helse Sør-Øst som skal sikre standardisering av laboratorieprøver som blir analysert ved alle helseforetakenes laboratorier.

Atkins har bidratt i programmet med følgende roller