Menu
insourcing-960x300

Mot strømmen: Insourcing av hi-tech til Norge

Atkins har bistått et stort internasjonalt konsern med å koordinere overføring av produksjon av høyteknologi fra fabrikker i Europa og USA til Norge.  Sentrale utfordringer i en slik prosess favner opprettholdelse av meget strenge kvalitetskrav i produksjonen gjennom hele transisjonen – både i de enheter som skal trappes ned og i de som skal bygge opp større kapasiteter.

Atkins har bistått virksomheten med: