Menu
digitalrapport

Ny digital studie fra Atkins: «Disrupt or be disrupted»

Digital teknologi skaper enorme muligheter for bedre design, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur. De kan du lese om i en ny studie fra Atkins’ fremste internasjonale eksperter på området.

Sammen med mulighetene gir det nye digitale landskapet også nye utfordringer knyttet til sikkerhet, dataintegritet og cyberangrep. Budskapet i den nye forskningsstudien «Digital Reality – How physical infrastructure is evolving in a world of data» er glassklart: Disrupt or be disrupted!

Hele rapporten kan du lese her.

Atkins er et av verdens ledende internasjonale selskaper innen forståelse for hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å skape nye muligheter og forandre forretningsmodeller. Noen av selskapets fremste internasjonale eksperter ser i studien på muligheter og utfordringer som ny teknologi skaper – og hvordan myndigheter, offentlig sektor og privat industri kan forholde seg til dette på en proaktiv måte.

– Digital teknologi som Building Information Modelling (BIM), digitale tvillinger, maskinlæring og kunstig intelligens skaper enorme muligheter til å forbedre design, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av fysisk infrastruktur. Våre internasjonale eksperters erfaringer er svært relevante for kunder og prosjekter i Norge, sier Olav Aarrestad i Atkins Norge.

Bedre beslutninger

Budskapet fra studien er glassklart: Disrupt or be disrupted! Det pekes på en raskt akselererende utvikling som vil utfordre eksisterende tjenester og forretningsmodeller og skape grobunn for nye virksomheter og tjenester som vi i dag kun ser konturene av. Studien peker på hvordan vi kan foreta mer informerte beslutninger gjennom selektering og analyse av relevante data, og hvilke tjenester som vil revolusjoneres gjennom målrettet bruk av stordata og kunstig intelligens.

– Spørsmålet er ikke hvor mye data vi kan samle inn og prosessere – men snarere hva vi trenger svar på og hvilken informasjon vi trenger for å kunne svare ut dette. Rapporten setter fokus på data som informasjonsbærere og beslutningsunderlag, sier Aarrestad.  

Krever robust sikkerhet

Studien peker også på et annet og svært viktig poeng – nemlig datasikkerhet. De digitale løsningene må være robuste, ikke bare fra et teknologisk ståsted, men også med hensyn til å skjerme oss fra uønskede villede handlinger. Den finnes en rekke eksempler i nyere tid på at dette er en relevant og aktuell problemstilling. Informasjonen vi baserer våre beslutninger og handlinger på må være presise, tidsriktige og ikke korrupte.

– Spørsmålet «Kan vi stole på dataene våre?» må kunne besvares med et utvetydig ja. En slik trygghet vil være en av de aller viktigste suksessfaktorene for at vi skal endre vår adferd og både ønske og våge å forløse potensialet som ny teknologi tilbyr. Det er på mange måter med data som med penger – de har ingen egenverdi, men representerer begge en forventet verdi – både for de som besitter dem og for de som ønsker å overta dem, sier Aarrestad.