Menu
finans

Ny rammeavtale med Finansdepartementet

Atkins har sammen med Oslo Economics og Promis på nytt vunnet den prestisjetunge rammeavtalen med Finansdepartementet om kvalitetssikring (KS1/KS2) av store statlige investeringer.

Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, samfunnsøkonomisk analyse, usikkerhetsanalyse og prosjektstyring. Avtalen gjelder i to år, med mulig forlengelse i ytterligere to år. Atkins har allerede hatt denne rammeavtalen i tolv år – like lenge som den har eksistert.

– Det er et privilegium å få være med i dette arbeidet som kanskje har størst innvirkning på at Norge gjør stadig bedre prosjekter, noe som igjen betyr stadig mer for den totale verdiskapingen i landet, sier en fornøyd administrerende direktør Pierre Bastviken.