Menu
brukermedvirkning

Ny storbylegevakt på Aker – brukermedvirkning til etterfølgelse

Vi i Atkins Norge er stolte av å få være en del av arbeidet med å etablere ny storbylegevakt for Oslos befolkning. Oppgaven er, som alle prosjekter, helt unik, men kanskje denne gang mer unik enn ellers?

Det som har fungert spesielt bra i dette prosjektet, er samspillet man har fått til mellom de som utfører planleggingen og byggingen og de som skal jobbe i bygget når det er ferdig. 

Atkins Norge har vært med helt fra starten i ulike roller og faser av prosjektet. Vi har vært med i konseptfasen og ledet prosjektet sammen med Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, og senere hatt rollen som leder for IKT-medvirkningsarbeidet. I dag bistår vi Oslo universitetssykehus for å sikre at de ansatte får de IKT-verktøyene som vil gjøre dem i stand til å få det beste ut av det nye praktbygget.

Noe av grunnlaget for at Storbylegevaktprosjektet lykkes så godt med samspillet mellom ingeniører og arkitekter på den ene siden og helsepersonell på den andre siden, tror vi, er at Byrådsavdelingen turte å bruke tid og penger på nytenkning innen tjenestedesign i en veldig tidlig fase av prosjektet. Vi fikk hjelp av dyktige tjenestedesignere til å legge til rette for gode prosesser og ikke minst lage dekkende beskrivelser av framtidige pasientreiser. Alle medarbeidere fikk mulighet til å være med å forme hvordan deres nye arbeidsplass skulle bli, og i tillegg ble noen innbyggere også invitert til å si sitt. Vi fikk også hjelp av et selskap som hadde utviklet en metode for å designe sykehus ved simulering med pappvegger, kasser og enkle byggeklosser. Med denne morsomme og nyttige teknikken fikk vi en sluttbekreftelse på at den nye legevakten er planlagt for god flyt av pasienter og ansatte.

Veldig tidlig og lenge før arkitektskissene var ferdige, ble det illustrert hvordan flyten av ansatte, pasienter og varer skulle være. Dette skapte en følelse av ektefølt eierskap hos alle involverte og var utgangspunktet for tegning av bygget. Små endringer ble kontinuerlig gjort i hele forprosjektfasen i tett dialog med de ansatte, helt til vi nå står klare for byggestart.

Oslo kommune med Byrådsavdelingen i spissen, leder dette samspillet mellom prosjekt og oppdragsgiver gjennom det vi kaller Medvirkningsforum. Så til alle byggherrer der ute som har en byggeplan på trappene: lytt til Oslo kommunes erfaringer med planleggingen av Oslo storbylegevakt.

Vi som jobber i konsulentbransjen har gleden av å jobbe i mange ulike bedriftskulturer, både framoverlente og litt mer forsiktige og konservative. Kanskje er ikke offentlige virksomheter de som oftest blir dratt fram som mest innovative, men Oslo kommune må i dette tilfellet fram i spotlyset som et eksempel til etterfølgelse. De har vært modige og nysgjerrige og tatt varmt imot en innovativ måte å jobbe på, og får nå bred oppmerksomhet fra byggebransjen for sitt nybrottsarbeid med bruk av denne formen for tjenestedesign. 

Oslo kommune hentet inspirasjon fra de beste sykehusplanleggerne i inn- og utland, tilpasset det og gjorde det til sitt – en svært vellykket prosess og et eksempel til etterfølgelse!

Kontakt Merete Saugestad (merete.saugestad@atkinsglobal.no) mer informasjon.

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock.com