Menu
digitalrapport

Ny tiltredelse skal styrke SNC-Lavalin Atkins i Europa

Den 1. januar 2019 tiltrådte Graham Candy som Managing Director for SNC-Lavalin Atkins i Europa. Det er en tiltredelse som skal styrke ambisjonene om vekst i Europa.

SNC-Lavalin Atkins er allerede en av verdens største rådgivere innen infrastruktur. I Skandinavia alene har vi over 1100 spesialister, rådgivere og prosjektledere. 

Tiltredelsen av Graham Candy er et viktig steg på veien mot å vokse ytterligere i det europeiske markedet. Fra Skandinavia vil Graham jobbe side om side med det nåværende europeiske lederteamet med fokus på å utnytte de mulighetene som allerede er i markedet og for å nå ambisjonene om vekst i Europa. 

I sin nye rolle vil Graham styrke det internasjonale samarbeidet og jobbe for å hente mer av SNC-Lavalin Atkins’ brede ekspertise til regionen for å hjelpe våre europeiske kunder. Han vil også øke innsatsen for å tiltrekke og utvikle fremtidens tekniske konsulenter og stryke bruken av teknologi i utviklingen av intelligente løsninger til de lokale kundene. 

Graham er utdannet ingeniør og kommer en en lang og allsidig erfaring på tvers av sektorer fra sine 25 år i SNC-Lavalin Atkins.

Philip Hoare, CEO UK & Europe i SNC-Lavalin’s Atkins uttalte følgende: “Dette er en veldig spennende tid nå som vi samler talentene våre i Danmark, Irland, Norge og Sverige med et fokus på å øke vårt fotspor og kundebase” 

“Igjennom en ambisiøs markedsstrategi og en fantastisk bakgrunn med mange leveranser fordelt på nøkkel sektorer, er vi godt rustet til å vokse vår tilstedeværelse i Europa med ambisjon om å bli en av regionens ledende aktører innen  entreprenør, design og prosjektledelse.”

SNC-Lavalin Atkins har over 1100 ansatte og en stor portefølje av prosjekter i Europa, blant annet arbeidet med Metro Cityringen i København, Follobanen i Oslo, Kunst og Design Høyskolen i Bergen, Kvalitetssikring av Grenlandsbanen, Bypakke Nord-Jæren og Ren By Oslo.