Menu
arbeidsformer-960x300

Nytt Hovedkontor EVRY – nye arbeidsformer og samlokalisering

Atkins har vært engasjert for å bistå med prosjektledelse i forbindelse med samlokalisering fra Skøyen og Nydalen til nytt hovedkontor på Fornebu. Prosjektets hensikt er å sikre at EVRY kan flytte inn i egnede og funksjonelle lokaler i Snarøyveien 30 fra 1.1.2014. EVRYs nye hovedkontor på Fornebu skal være et samlingspunkt for hele konsernet og legge til rette for nye arbeidsformer. Det nye hovedkontoret skal sette kunden i fokus og skape grobunn for en god kundeopplevelse. EVRYs verdier vil derfor prege bygget både utvendig og innvendig.

Prosjektets leveranse skal legge til rette for at virksomheten kan oppnå de forventede effekter (effektivitet, samhandling, trivsel og økonomi). Prosjektets effektmål skal nås gjennom synergi mellom mennesker, teknologi og møtefasiliteter.

De nye lokalene skal understøtte: