Menu

Vi bygger et smartere, tryggere og mer bærekraftig samfunn

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer Atkins Norge ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.  

Atkins Norge bidrar som kunnskapsrike rådgivere når et samfunnskritisk prosjekt skal planlegges, prosjekteres, kvalitetssikres og gjennomføres. Vi tilbyr fremtidsrettede engineering-tjenester for transport- og infrastrukturprosjekter og vi bidrar med spesialkompetanse på prosjekt, teknikk og sikkerhet innenfor skinnegående transport.

Våre fire forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers, med felles kultur og verdier, noe som gir en unik bredde i vårt tjenestetilbud. Vi legger stor vekt på å være et spennende og hyggelig sted å jobbe, og på å videreutvikle kompetansen blant våre medarbeidere.

Den lokale tilstedeværelsen og kunnskapen supplerer vi med fremragende internasjonal kompetanse og beste praksis fra hele det globale SNC Lavalin-konsernet, et av verdens største ingeniør- og konsulentselskaper, med 50 000 ansatte og tilstedeværelse i over 50 land.

Sammen skaper vi økonomiske, sosiale og miljømessige gevinster – og bidrar til å fornye, forbedre og forenkle samfunnet.