Menu
MG_0141c-910x380

Kompetanse

Vår kjernekompetanse er vår evne til å kombinere de kompetanser, erfaringer og verktøy som skal til for å vurdere, strukturere og styre prosjekter og programmer frem til gevinst.

 

Kjernekompetansen gir direkte verdi for våre kunder gjennom effektiv og profesjonell utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter og programmer som understøtter vekst og verdiskaping. Vår kjernekompetanse danner også basis for vår egen markeds- og tjenesteutvikling.

Atkins konsulenter gjennomfører sertifiseringer i tråd med anerkjente internasjonale standarder som PRINCE2, PMI, MSP og agile metoder.

Vår oppdragsgjennomføringsmodell sikrer god oppdragsforståelse og kvalitet i prosesser og leveranser i hele prosjektets livssyklus. Modellen sikrer at utøvende konsulent(er) får tilgang til hele Atkins’ kompetanse gjennom sparring og erfaringsutveksling fra oppstart til leveranse. Det er Atkins som står for leveransen, ikke enkeltkonsulenter. Dette gir våre kunder trygghet for at Atkins som selskap sikrer kvaliteten i de leveranser og prosesser vi bistår dem med.