MG_0438c-910x380

Satsingsområder

Vi skal bruke vår kompetanse og vårt engasjement til å utvikle og oppgradere samfunnskritisk infrastruktur og teknologi; skape et velfungerende helsevesen; bygge effektive og trygge byer; og digitalisere offentlig forvaltning til beste for oss alle.

 

Samfunnskritisk infrastruktur og teknologi omfatter de anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse (samferdsel, energiforsyning, telekom). Utvikling og oppgradering av disse områdene er viktig for at et moderne samfunn skal fungere.

Et velfungerende helsevesen er viktig for oss alle – i alle faser av våre liv. Nye krav og forventninger forutsetter at helsetjenesten er i kontinuerlig endring, både utvikling og tilrettelegging av bygg, samt å ta i bruk ny teknologi vil være viktig for å sikre at infrastruktur, tjenester og informasjons­deling understøtter morgendagens behov.

Byer og byregioner vokser i størrelse, utstrekning og kompleksitet. Dette øker deres betydning, men også deres sårbarhet. Velfungerende byer krever helhetlig utvikling av sosiale, kulturelle, økonomiske og fysiske strukturer som ivaretar næring, bolig, kultur, skole, transport og miljø. Byutvikling krever innsikt, kreativitet og evne til løsningsorientert samarbeid til beste for de som bor der og for storsamfunnet.

Norge trenger en sterk og effektiv forvaltning for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette vil kreve at det utvikles digitale løsninger som offentlige virksomheter kan benytte for å effektivisere sin saksbehandling og tilby tjenester på nettet, til beste for oss alle.