Menu
3_om_oss

Verdier

Våre kjerneverdier er initiativ og samspill. Du må ha mot for å ta initiativ og åpenhet for å få til samspill. Verdiene forplikter oss som selskap og individer, og bidrar til å dyrke en kultur som verdsetter proaktiv interesse for å skape nye løsninger og engasjement for å dele våre erfaringer med våre kunder og kollegaer.

Atkins kjerneverdier kommer til uttrykk i vår tilnærming til kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.

Likestilling (Diversity and Inclusion)

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal heller ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, posisjoner og rekruttering. Av selskapets 87 ansatte ved utgangen av regnskapsåret er 37% kvinner. Selskapets arbeidstidsordninger følger stillingsnivå.

Atkins Norge AS er opptatt av å tilby like muligheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet ønsker å fremme likestilling og likeverd, og å bidra til like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne.

Selskapet planlegger å videreføre de iverksatte tiltakene vedrørende likestilling som beskrevet ovenfor. For øvrig har selskapet fokus på å styrke rekrutteringen av kvinner. Selskapet følger også konsernets policy, standarder og tiltak.

Se Diversity and Inclusion i tall: Diversity and Inclusion i tall

Les Atkins Norges plan for Diversity and Inclusion: Atkins Norge – plan for Diversity og inclusion

Les mer om vår regionale strategi: Equality, diversity & inclusion | Atkins Careers UK & Europe (snclavalin.com)

Les mer om den overordnede strategien i SNC-Lavalin Group: Equality, diversity & inclusion | Atkins Careers | SNC-Lavalin Group