Menu
operabygget-960x300

Operabygget

Alle faser fra arkitektkonkurranse til idriftsettelse

Atkins har bistått Statsbygg i Prosjekt Nytt Operahus siden 1999, og vært gjennom alle faser fra arkitektkonkurranse til innflytting og idriftsettelse av operabygget.

Vi har hatt ansvaret for prosjektstyringen og jobbet tett med Statsbyggs ledelse i mange år.

Atkins har hatt kontakt med alle prosjektets aktører, fra den enkelte rådgiver og entreprenør til Kulturdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.