Menu
telenors-960x300

Oppgradering og utbygging av Telenors norske mobilnett

Med programmet BRAIN (Broadband Radio All IP Network) ønsket Telenor å skifte ut hele det norske mobile radionettet og erstatte kjernenettet for mobil pakkedata. Dette representerer den største fornyelsen av det norske mobilnettet Telenor noen gang har foretatt, og hovedmålet var å gi kundene bedre og mer innovative tjenester over hele landet. Med bedre menes både kapasitet, hastighet og stabilitet. Hele radionettet og kjernenettet ble løftet over på en IP-basert plattform, og investeringene over en seksårsperiode beløp seg til rundt en milliard kroner. Programmet bestod av seks prosjekter, hvor Atkins var involvert i følgende to:

BRAIN PS Core (Packet Switched Core – kjernenett for datatrafikk) Skifte av eller vesentlige endringer på over 80 av de mest sentrale enhetene i kjernenettet. I PS Core har Atkins hatt rollen som prosjektleder og dermed deltaker i programledelsen. Ansvar for gjennomføring av hele prosjektet, fra det tidspunkt kontrakten med ny leverandør ble signert til komplett ny løsning var idriftsatt, akseptert og overlevert til linjen. Dette omfattet utvikling, implementering, test og innføring, herunder forvaltning av avtalen med leverandør på vegne av Telenor.

BRAIN OSS (Operasjons Support Systems) Omfattet managementsystemer, statistikksystemer og system for kommunikasjonskontroll, samt integrasjon mot mediation (billing) og feilhåndteringssystemer. I OSS har Atkins bidratt hatt PMO (project management office) og delprosjektledelsesansvar for IS Infrastruktur og Utvikling og migrering. Delprosjektlederne har hatt ansvaret for anskaffelse (statistikksystem), utvikling, implementering og innføring, samt prosjektstyring (plan, framdrift, QA, usikkerhet) for delprosjektene. PMO har hatt ansvar for hele prosjektet sine planer, oppfølging av framdrift, QA og usikkerhet. I siste del av prosjektet har også Atkins hatt prosjektlederansvar for hele prosjektet.