Menu
sikkerhet-960x300

Planlegging og gjennomføring av sikkerhetskritiske IKT-prosjekter

Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge, herunder kontrolltårn, kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. Involverte IKT systemer er avgjørende for å sikre trygg og effektiv flytrafikk mellom lufthavner og ved landing/avgang på enkeltlufthavner.

Sikkerhet har høyeste prioritet og innfasing av ny (og utfasing av gammel) teknologi må gjennomføres uten at dette går på bekostning av sikker drift for Avinor og ulempe for brukerne (flyselskapene). Typiske prosjekter favner nye systemer som fases inn i en operativ kontrollsentral og nye landings systemer som skal implementeres på en operativ lufthavn.

Atkins har bistått virksomheten med: