Menu
ous-960x300

Porteføljeledelse i OuS

Atkins har bistått OUS i å etablere en enhet for porteføljestyring for gjennomføring av investeringsprosjekter i foretaket. Enheten har ansvar for overordnet styring og rapportering av alle investeringsprosjekter som involverer inngrep i bygg eller tekniske systemer og prosjekter i medisin-teknisk virksomhet (MTV) og IKT-avdelingen (IKT) som har fysiske grensesnitt mot, eller er premissgivende for prosjekter i eiendom.  Det planlegges investeringer i porteføljen for ca 500 MNOK  pr år. Atkins inngår i ledelsen av den nye porteføljestyringsenheten som assisterende leder.

Atkins har bistått virksomheten med: