Menu
ostfols-960x300

Programledelse for IKT-løsninger i nytt sykehus i Østfold

Når det nye Sykehuset Østfold (NØS) står klart i 2015, vil IKT være en viktig del av rutiner, behandling og kommunikasjon. For å sikre fokus på en helhetlig IKT-leveranse til nytt østfoldsykehus, ble IKT NØS-programmet etablert. Atkins ble engasjert august/september 2012, og har bistått med å:

Som følge av det komplekse aktørbildet ble Prosjekt Nytt Østfoldsykehus den 2.1.2013 tilført totalansvaret for samtlige leveranser nødvendig for å sikre nytt sykehus. Program IKT NØS ble avviklet, mens programledelsen gikk over i nytt oppdrag som regional innsatsgruppe under direktør for Teknologi og e-Helse for å sikre kontinuitet og videreføring av den omfattende tverrfaglige kompetansen programledelsen hadde opparbeidet.